Noderīga informācija

Skolēnu uzņemšana skolā

   Skolēnu uzņemšana skolā iedalās pēc izglītības pakāpes, kurā skolēns tiek uzņemts skolā. Piemēram:

Skolēnu uzņemšanu 1. klasē notiek pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem par bērnu uzņemšanu 1. klasē.

Skolēnu uzņemšana no 2. līdz 9. klasei balstās uz skolēnu uzņemšanu izglītības iestādē, ko nosaka ārējie dokumenti (MK noteikumi) un skolas iekšējie dokumenti.

Skolēnu uzņemšana vidusskolas pakāpē, t.i., no 10. līdz 12. klasei balstās uz skolas iekšējiem noteikumiem par skolēnu uzņemšanu vidējās izglītības pakāpē.


   Visi iepriekš pieminētie dokumenti ir atrodami skolas mājas lapā, sadaļā Dokumenti / Skolēnu uzņemšana skolā.
   Šajā sadaļā izvēlieties attiecīgo izglītības pakāpi, kuru atverot jūs varēsiet iepazīties jau ar konkrētāku informāciju, kas nepieciešama, lai jūs sekmīgi varētu iesniegt dokumentus skolas lietvedībā.