Dramatiskā teātra pulciņš 12.klasei

Vadītāja: Neila Krave

Veidot vispusīgi attīstītu, radošu personību, attīstīt skolēnu prasmi uzstāties auditorijas priekšā, veicināt katra skolēna individuālo spēju attīstību.