Sabiedriskās attiecības 1.-12.klasēm

Vadītāja: Beata Bērziņa

Sabiedrisko attiecību specialitāte ir viena no tām profesijām, kuru pēc savas izvēles var pielietot jebkurā nozarē un pielāgot savai interešu sfērai – biznesam, valsts pārvadei un politikai, kultūrai, izglītībai vai citai. Mūsdienās sabiedrisko attiecību loma ir novērtēta un tās ir pieprasītas un nepieciešamas ne tikai uzņēmumiem, bet arī privātpersonām, piemēram, mūziķiem, māksliniekiem, dažādām amatpersonām.

Sabiedriskās attiecības – tā ir prasme efektīvi komunicēt ar sabiedrību, organizēt un vadīt sabiedrības viedokli; prasmīgi sagatavot informāciju tā, lai tā būtu interesanta ne tikai sabiedrisko attiecību speciālistam, speciālista pārstāvētajai organizācijai vai masu medijiem, bet arī sabiedrībai.

Sabiedriskās attiecības cieši saistītas ar medijpratību. Tas ir perspektīvu kopums, kuras tiek izmantotas, lai interpretētu informāciju, kurai tiekam pakļauti ikdienā. Tā ir spēja izprast saņemto informāciju, to izvērtēt un analizēt.