Sporta spēles 1.-4.klasēm

Vadītāja: Liene Glaudāne vai Oskars Staņa

Programma „Sporta pulciņš” ir sporta izglītības programma, kura ir nesaraujami saistīta ar Ulbrokas vidusskolā īstenoto izglītības programmu mērķiem un uzdevumiem. Skolā veidotas  tradīcijas un talantīgākie skolēni tiek iesaistīti treniņu nodarbībās.

Nodrošināt skolēniem iespēju veidoties par vispusīgu attīstītu personību, kas izprot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida nozīmi, apzinās iegūto sportisko sasniegumu vērtību. Veicināt skolēnu aktīvu nodarbošanos ar sportu.