Pagarinātā diena

Pagarinātā diena

Pagarinātā diena skolā tiek organizēta sākumskolas skolēniem, kuri mācās no 1. līdz 4. klasē. Pagarinātās dienas grupas vada profeionāli pedagogi, kas plāno aktivitātes, kas paredzētas īstenot pagarinātās grupas skolēniem.

Pagarinātā diena skoēniem tiek plānota kā jēgpilna laika pavadīšana, kur tiek sabalansēts atpūtas laiks ar laiku, kurā skolēni pilda mājas darbus, padziļināti iepazīstas ar noteiktiem tematiem, kas ietverti dažādu mācību priekšmetu saturā, spēlē attīstošās spēles, kā arī piedalās daudzās citās interesantās aktivitātēs.


Pagarinātās dienas grupu grafiks