Vēsture

2018./2019.mācību gads

 • Latvijai 100
 • Ceturto reizi iegūts EKO skolas zaļais karogs.
 • Pasākumi un ekskursijas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros.
 • Skola turpina darbību ES  projektā 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai".
 • ES projekts  8.3.5  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nodrošina skolēniem iepazīties ar plašu profesiju klāstu nākotnes izvēlēm.
 • Digitāla darbinieku reģistrācijas sistēma
 • Skolotāji apgūst Office 365 iespējas
 • Izstrādāts projekts 2.mācību korpusam..
 • Jauna velonovietne.
 • 5 skolēni saņem bronzas medaļas Award projektā
 • 1.vieta Valsts ekonomikas olimpiādē.
 • 2.pakāpe valstī zinātniski pētnieciskajos darbos

35 absolventi klases audzinātāja – Antonija Trukšāne


2017./2018.mācību gads

 • Trešo reizi iegūts EKo skolas zaļais karogs.
 • Pirmo reizi Izglītības iestādē tiek organizēti iestājpārbaudījumu uzņemšanai 10.klasē vidusskolas posmā.
 • Pirmo reizi 4.klašu skolēni izcīna konkursu uz matemātikas klasi.
 • Skolas skolēns iegūst 1.vietu valsts bioloģijas olimpiādē.
 • Izstrādāts un realizēts vides labiekārtošanas projekts “Saules piestātne”
 • Pateicoties Eiropas savienības projektiem 8.3.2.2

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" un 8.3.5  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” skolēniem daudz ārpusskolas stundas, tikšanās un ekskursijas.

 • Digitāla uzskaites sistēma ēdnīcā.
 • Uzsākta 2.mācību korpusa projektēšana.
 • Skolas vadībai jaunas telpas.

Absolventu klases audzinātāja - Iveta Siliņa


2016./2017.mācību gads

 • Atkārtoti iegūts EKo skolas zaļais karogs.
 • Iznākusi B. Zvaigznītes grāmata “Bišu dievlūgšana”-  skolas vēsture 25 gadu garumā
 • Skolas 25.gadu jubilejas pasākumi
 • Latvijas I starpnovadu zinātniski praktiskā konference: “ Izglītības skola” - Uz kompetencēm balstīta izglītības satura īstenošana, - teorija un prakse
 • Vasarai tiek organizēta nometne četros virzienos: “ Pastalnieku” dejotājiem, talantīgiem bērniem humanitārajā un talantīgiem bērniem eksaktajā novirzienos, kā arī skolēniem, kurus interesē veselīgs dzīvesveids “Nepiekritu – neiekritu”

Absolventu klases audzinātāja - Inese Lopuhina 


2015./2016. mācību gads

 • Skola saņem EKO zaļo karogu.
 • Sākumskolas olimpiādes un ārpusstundu pasākumi kļuvuši grandiozāki un notiek patstāvīgi.
 • Notiek angļu valodas un deju vasaras nometne deju kolektīvam “Pastalnieki”
 • Izstrādāts projekts skolas ēdnīcas rekonstrukcijai
 • Audzis teātra pulciņa dalībnieku skaits
 • Uzsākta datorikas mācīšana skolā

Absolventu klases audzinātāja - Inga Buivite


2014./2015. mācību gads

 • Skola jaunā veidolā: jauna skaista fasāde pēc siltināšanas projekta izpildes, izbūvēts ceturtais stāvs, jauna plāksne un karogi pie skolas sienas.
 • Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.
 • Brīvpusdienas visai skolai- 1.-12.klasēm
 • Ekoskolas Ziemas forums mūsu skolā
 • Skolas zālē projicēšanas tehnika
 • 6 skolas kolektīvi piedalās XI skolēnu Dziesmu un deju svētkos

Absolventu klases audzinātāja - Juta Bernāne


2013./2014. mācību gads

 • Skolā  ļoti palielinājies pedagoģiskais personāls (+10)
 • Četras pirmās klases.
 • Sākas skolas 4- stāva izbūve- divas jaunas klases.(JA-jaunie austrumi, JR-jaunie rietrumi)
 • 1.-6.klašu skolēni ēd par brīvu.
 • Katram skolēnam savs garderobes skapītis
 • 51.autobuss kursē līdz skolai.

Absolventu klases audzinātāja - Anda Zandberga


2012./2013. mācību gads

 • Skolai jauns direktors- Normunds Balabka
 • Katram skolotājam dators
 • 1.-4.klases skolēni, pateicoties novada Domei, ēd pa brīvu

Absolventu klases audzinātāja - Maija Kokina. Absolvē 14 skolēni. 2011./2012. mācību gads

 • Skolas 20 gadu jubilejas pasākumi.
 • Pedagogi otro gadu piedalās projektā:„Comenius Regio partnerība”. Projekta mērķis - attīstīt lasītprasmi un lasītprieku Polijas un Latvijas reģionos.
 • Jauni autobusi skolēnu pārvadāšanai.
 • Skolā darbojas Biedrība „Ulbrokas vidusskolas atbalstam”

Absolventu klases audzinātāja - Irina Kalniņa. Skolu absolvē 16 skolēni. 2010./2011. mācību gads

 • Pedagogi piedalās projektā:„Comenius Regio partnerība” Projekta mērķis ir attīstīt lasītprasmi un lasītprieku Polijas un Latvijas reģionos.

 • Skolā beidzot internets pieejams katrā kabinetā,

 • Skolas formas 2.un 3.klasei.

Absolventu klases audzinātāja - Anta Trukšāne. Skolu absolvē 20 skolēni. 


2009./2010. mācību gads

 • Skola turpināja darbību Eiropas Savienības Comenius porgrammas divgadīgajā projektā „Vēstures laiku lokos: (piedalijās konferencē Sardīnijā un Sicīlijā; organizēja konferenci mūsu skolā un uzņēma viesus no Vācijas, Rumānijas, Polijas, Sardīnijas un Sicīlijas; Piedalijās projekta noslēguma konferencē Rumānijā).
 • Skola ieguva Sorosa fonda – Latvija (SFL) finansiālu atbalstu projekta Ulbrokas vidusskolas kapicitātes veicināšanas „Izglītotai un konkurētspējīgai sabiedrībai” un „Brīvprātīgo omīšu dienests” realizēšanai.
 • Sākumskolai jauna tradīcija – ikdienas rīta vingrošana.
 • Skolēni piedalījās Lielajā talkā, uzkopjot skolas apkārtni.
 • Meža dienas skolā ar jauno zinātnieku piedalīšanos.
 • Daudzi skolēni piedalījās Stopiņu novada radošo darbu konkursā „Mana ģimene – mans spēks”.
 • Vidusskolas 5.-9. Klašu koris piedalījās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Absolventu klases audzinātāja - Iveta Siliņa. Skolu absolvē 12 skolēni. 


2008./2009. mācību gads

 • Skolotāji un skolēni piedalās ES programmā „ Comenius” projektā „Vēsture laiku lokos”,
 • Skolai jauns jumts,
 • Skolotāji piedalās ESF (Eiropas sociālā fonda) programmā „ Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos,
 • ”Pastalnieki” Kuresāres (Igaunijā) pilsētas svētkos
 • Maža dienas skolotājas Ivetas Lāces vadībā

Absolventu klases audzinātāja - Astrīda Cimure. Skolu absolvē 19 skolēni. 


2007./2008. mācību gads

 • Skolā tradicionāli daudz darba kā skolēniem tā skolotājiem:
 • Skolas akreditācija.

 • Konkurss skolēniem „Stopiņu novadam 120”, kurš tapis sadarbībā ar novada muzeju.

 • Pasākums „Piemini Liteni!”, kura idejas un scenārija autore ir muzeja vadītāja Zvaigznītes kundze.

 • Tautisko deju kolektīva „Pastalnieki” piedalīšanās tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”.

 • Koku stādīšana pie skolas akcijas „Tu esi Latvija?” ietvaros.

 • Skolas iestāšanās projektā „Vēsture laiku lokos”, kura gaitā tika pētīta ikdienas dzīve Eiropā pusgadsimta garumā.

Absolventu A klases audzinātāja - Dzintra Krese. Klasē 14 skolēni. 

Absolventu B klases audzinātāja -  Inga Buivite. Klasē 15 skolēni. 


2006./2007. mācību gads

 • Skolā par tradīciju kļūst eksakto zinātņu konkurss pamatskolas skolēniem, kuru organizē tehnoloģiju un zinātņu jomas mācību priekšmetu skolotāji.
 • Pasākums, veltīts Lāčplēša dienai „Mūžības skartie”, kura scenārija autore ir Stopiņu novada muzeja vadītāja Zvaigznītes kundze.
 • Jaunajā baseinā notiek pirmās skolas sacensības peldēšana.
 • Skolēnu un viņus pavadošo pedagogu brauciens uz Vāciju, uz Brēmenes vispārizglītojošo skolu Brokštrase, kas tiek organizēts skolēnu apmaiņas programmas ietvaros.
 • Skolotāju un vecāku konference par skolas izglītības kvalitātes vērtēšanu, par skolas kolektīva veikto darbu izvirzīto prioritāšu un mērķu īstenošanā.

Absolventu klases audzinātāja -  Lilija Čerņavska. Skolu absolvē 20 skolēni. 


2005./2006. mācību gads

 • Mācību gadu uzsākām ar adaptācijas dienu. Skolēniem tika piedāvāti dažādi interesanti mācību uzdevumi gan skolas telpās, gan tuvējā skolas apkārtnē.

 • Skola iesaistījās ilgtermiņa projektā "Bērniem draudzīga skola".

 • Mēs esam to 18 Latvijas skolu vidū, kas piedalījās projektā "Tas nekas", kurš risinājās ar Gētes institūta atbalstu un kuru vadīja ISK vācu valodas metodiķis J. Vaitnebergs projekta rezultātā tapa grāmata četrās valodās, ar saistošiem tekstiem un bērnu zīmējumiem. Grāmatā ir ievietoti četru mūsu skolēnu zīmējumi.

 • Ir uzsākta peldbaseina celtniecība pie mūsu sporta kompleksa.

 • Skolas kolektīvs darba grupās izstrādājis Ulbrokas vidusskolas attīstības plānu tuvākajiem četriem gadiem un sācis tā pakāpenisku realizāciju.

Absolventu A klases audzinātāja -  Irēna Lase. Skolu absolvē 15 skolēni. 

Absolventu B klases audzinātāja - Vija Marčenoka. Skolu absolvē 11 skolēni. 2004./2005. mācību gads

Absolventu A klases audzinātāja -  Neila Krave. Klasē - 14 skolēni. 

Absolventu B klases audzinātāja -  Dzintra Krese. Klasē - 13 skolēni. 


2003./2004. mācību gads

Absolventu klases audzinātāja -  Ilze Šūmane. Skolu absolvē - 12 skolēni. 


2002./2003. mācību gads

 • 2003. gadā muzeja apmeklētāju skaits bija 2340, t.sk. 39 grupas.

Absolventu klases audzinātāja -  Lilija Cerņavska. Skolu absolvē - 21 skolēns. 


2001./2002. mācību gads

 •  2001. gadā skola svin savu desmit gadu Jubileju, iznāk Ulbrokas vidusskolas otrā Jubilejas avīze:" DORE".

Absolventu klases audzinātāja -  Iveta Siliņa. Skolu absolvē 9 skolēni. 


2000./2001. mācību gads

 • 2000. gada 8.decembrī 5. Rakstu dienas, zem saules zīmes, pie mums viesojās Prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

 • Šajā pašā dienā Stopiņu pagasta apzināšanai un Ulbrokas vidusskolas izaugsmes uzkrāšanai mūsu vidusskolas telpās apmeklētājiem atveras Stopiņu pagasta vēstures muzejs. Sākumā par muzeja ekspozīciju un saturu rūpējās skolas skolotāji un skolēni. Vēlāk (2002.g.) muzejs iegūst vadītāju - ilggadīgu pagasta iedzīvotāju Birutu Zvaigznīti. No šīs dienas muzeja darbība ir koordinētāka un interesanta. Nav neviens starpbrīdis tāds, kad muzejā neiegrieztos kāds no pamatskolas skolniekiem. Vidusskolas jaunieši šeit bieži atrod idejas saviem projektu darbiem. Muzeja vadītāja stāsta, ka muzeja darbības galvenais pamatvirziens ir Stopiņu pagasta cilvēks, viņu laiks un likteņi neatņemama muzeja sastāvdaļa ir tematiskas izstādes, veltītas izciliem novadniekiem un vēsturisku notikumu atcerei. Muzeja krājumā ir tuvu pie tūkstoš priekšmetiem, tai skaitā puse pamatkrājumā.

Absolventu klases audzinātāja -  Inga Buivite. Skolu absolvē - 8 skolēni. 

 

 1999./2000. mācību gads

 •  Iznāk pirmais informatīvais izdevums- skolas avīze "Ikdiena".
 • Skola ir akreditēta.
 • Nopirkti jauni datori.
 • Mainās skolas direktori - otrajā pusgadā darbu sāk Saiva Tiltiņa.

Absolventu klases audzinātāja -  Līvija Bērziņa. Skolu absolvē - 11 skolēni.
 


1998./1999. mācību gads

 • 1998. gadā tika pabeigts sporta komplekss.

Absolventu klases audzinātāja -  Anta Trukšāne. Skolu absolvē - 12 skolēni. 


1997./1998. mācību gads

Absolventu klases audzinātāja -  Maija Kokina. Skolu absolvē - 11 skolēni.
 


1996./1997. mācību gads

 •  Skola svin 5 gadu jubileju, izdota pirmā Jubilejas avīze "DORE".

Absolventu klases audzinātāja -  Anta Trukšāne. Skolu absolvē - 12 skolēni. 


1995/1996. mācību gads

Absolventu klases audzinātāja -  Vera Zazuļa. Skolu absolvē - 9 skolēni. 


1994./1995. mācību gads

 •  Skolas direktora gaitas sāk skolas vēstures skolotājs Anatolijs Sergejevs.

Absolventu klases audzinātājs -  Anatolijs Sergejevs. Skolu absolvē - 10 skolēni. 


1993./1994. mācību gads

Pirmie pieci gadi.


1992./1993. mācību gads

 • Mācības jaunajā ēkā tika uzsāktas 1992. gada 1. septembrī. Bet celtniecības darbi vēl aizvien turpinājās, tikai 1998. gadā tika pabeigts sporta komplekss.

Citāti no skolotājas Guntas Jaundalderes 1992./93. m. g. dienasgrāmatas:

 • 1. septembris - svinīgais pasākums notiek skolas pagalmā.
 • septembra beigās - klašu telpas gatavas 4. un 3. stāvā, mācības notiek pēc saīsinātā grafika, jo nav elektrības.
 • novembris - skolai pievieno elektrisko strāvu.
 • 5. janvāris - pirmā skolotāju balle parketa zālē
 • 11. janvāris - klasēs un koridoros uzliktas aizkaru stīgas.
 • 8. februāris - urrā! Skolā ir telefons!
 • 22. februāri - uz skolu mūs atveda CET avārijas mašīna.
 • 25. februāris - autobuss iebrauca sniega valnī skolā bijām 10.00
 • 2. marts - biļete autobusā (Skola - Saurieši) maksā 3 santīmus
 • 5. marts - skolā notiek konkurss " Neturi sveci zem pūra." Uzstājas arī 13.klase. Arī pirmā diena, apgrozībā 5Ls
 • 2. aprīlis - ciemojamies Siguldas 1.vidusskolā.
 • 6. aprīlis - papīrgrozus izberam bedrēs aiz skolas.
 • 25. maijs - šodien aizveda pēdējo celtnieku vagoniņu.
 • 3. jūnijs - 11.00 pēdējais zvans. 13.00 pedagoģiskā sēde.
 • 18. jūnijā - pirmais izlaidums.


1991./1992. mācību gads

 • Celtniecības darbi vēl aizvien turpinās.
 • Pirmā klase uzsāk darbu pagasta bērnudārza telpās.
 • Pirmās audzinātājas - Guna Mūriņa un Lūcija Bikovska.


1990. gads

Ulbrokas vidusskola dibināta 1990.gadā. Skolas direktors Vilnis Trupaunieks.


1989. gads

Mūsu skolas pamatakmens ielikts 1989. gadā.

 

Stopiņu pagasta vēstures muzejs

2000. gadā skolā tika organizēts Pagasta vēstures muzejs. Skolotāji un skolēni vāca materiālus un sistematizēja tos. Daudz palīdzēja fakts, ka Ulbrokas vidusskolā strādā skolotāji, kuri ir dzīvojuši un mācījušies šai pagastā. Daudz ziņu tika "vilkts" ārā no vecāku pūra lādēm. Uz atklāšanu veidojās vairākas ļoti nopietnas muzeja sadaļas:

 1. Pagasta uzņēmumi un organizācijas;
 2. Pagasta ievērojamākie cilvēki. ( V. Zazuļa, U. Sterģis, E. Lāčgalvis un daudzi, daudzi citi.)
 3. Padomu un vācu okupācijas laiki, un tā laika avīzes. Muzejā atrodas Valda - Mārtiņa Drinka atmiņas par okupācijas laiku.
 4. Represijas:
  Represētie uzdāvinājuši muzejam Stopiņu pagasta izsūtīto karti, kur redzami izsūtīto cilvēku gala mērķi, Vēl ir atrodams plašs izsūtīto atmiņu atstāstījumu pieraksts.
 5. Padomju laiks:
  Šajā sadaļā sīkāk var iepazīties ar uzņēmumu un organizāciju dibināšanas un attīstības gaitu. Lielu nodaļu aizņem kolhozu tapšanas laiki. Ir arī padomju laikā celto ciematu apraksti un izaugsmes virzieni.
 6. Sevišķu vietu mūsu pagasta muzejā aizņem atmodas laika hronikas. Tas tāpēc, ka muzeju pašlaik vada Biruta Zvaigznīte, kura ļoti aktīvi piedalījās Atmodas kustības organizēšanā un dažkārt arī svarīgu lēmumu pieņemšanā.
 7. Izglītība:
  Stopiņu pagastā izglītībai ir pievērsta liela uzmanība. Visu valdību vietējie varas vīri ir rūpējušies par izglītības iespējām. Tādēļ skolu uzskaitījums ir samērā liels:
  • 1858. g. Stopiņu pagasta skola - vēlāk Stopiņu pirmā 8- gadīgā skola.

  • 1945. g. Stopiņu 2. astoņgadīgā skola (Stopiņu pamatskola).

  • 1945. g. Dreiliņu astoņgadīgā skola.

  • Biķeru draudzes skola.

  • 1976. g. Juglas sanatorijas internātskola.

  • 1991. g. - Ulbrokas vidusskola.

  • 1998. g. - Ulbrokas mūzikas un mākslas skola.

Muzejā atrodami dāvinājumi. Piemēram, tautas rakstnieka Viļa Lāča māsas Mildra Lāces dāvātās atmiņu piezīmes par brāli, tapušas dzīvojot Rīgas rajona Berģu pamatskolā.

Kopš muzejam ir sava vadītāja, bieži tiek veidotas ļoti interesantas ekspozīcijas uz svētkiem, vai arī pa interesēm.
Piemēram:

 • Pirmās ābeces;

 • Dziesmu svētki;

 • Mūsu pagasta tēlnieki;

 • Kārlis Ulmanis;

 • u.t.t.