Metodiskā centra vadība

Metodiskā centra darbību nodrošina:
  • Metodiskā centra vadītāja - direktora vietniece metodiskajā jomā
  • Metodisko komisiju vadītāji
Lina Vozņarska

Lina Vozņarska

DIREKTORA VIETNIECE METODISKAJĀ JOMĀ
Lūcija Bikovska

Lūcija Bikovska

Audzināšanas jomas sākumskolas (1. - 4. klases) metodiskās komisijas vadītāja

Vija Fiļipenoka

Audzināšanas jomas (5. - 12. klases) metodiskās komisijas vadītāja
Inese Lopuhina

Inese Lopuhina

Matemātikas jomas metodiskās komisijas vadītāja
Neila Krave

Neila Krave

Sociālās un pilsoniskās jomas metodiskās komisijas vadītāja
Laila Gabrāne

Laila Gabrāne

Tehnoloģiju jomas metodiskās komisijas vadītāja
Inga Buivite

Inga Buivite

Dzimtās valodas jomas metodiskās komisijas vadītāja
Inga Vereba

Inga Vereba

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas metodiskās komisijas vadītāja
Liene Glaudāne

Liene Glaudāne

Veselības jomas un fiziskās aktivitātes jomas metodiskās komisijas vadītāja
Rita Moženaite

Rita Moženaite

Interešu izglītības jomas metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Ozola

Iveta Ozola

Sākumskolas (1. - 2. klases) metodiskās komisijas vadītāja

Tija Krastiņa

Sākumskolas (3. - 4. klases) metodiskās komisijas vadītāja

Daiga Mežzīle

Dabaszinātņu jomas metodiskās komisijas vadītāja

Maija Kokina

Svešvalodu jomas metodiskās komisijas vadītāja