Metodiskā centra vadība

Metodiskā centra darbību nodrošina:
  • Metodiskā centra vadītāja - direktora vietniece metodiskajā jomā
  • Metodisko komisiju vadītāji


Lina Vozņarska

Lina Vozņarska

DIREKTORA VIETNIECE METODISKAJĀ JOMĀ
Ivetta Sirica

Ivetta Sirica

Audzināšanas jomas metodiskās komisijas vadītāja
Renāte Supe

Renāte Supe

Sākumskolas jomas metodiskās komisijas vadītāja
Elīna Sīle

Elīna Sīle

Sākumskolas jomas metodiskās komisijas vadītāja
Inese Lopuhina

Inese Lopuhina

Matemātikas jomas metodiskās komisijas vadītāja
Jūlija Griba

Jūlija Griba

Tehnoloģiju jomas metodiskās komisijas vadītāja
Daiga Mežzīle

Daiga Mežzīle

Dabaszinātņu jomas metodiskās komisijas vadītāja
Neila Krave

Neila Krave

Sociālās un pilsoniskās jomas metodiskās komisijas vadītāja
Inga Buivite

Inga Buivite

Dzimtās valodas jomas metodiskās komisijas vadītāja
Maija Kokina

Maija Kokina

Svešvalodu jomas metodiskās komisijas vadītāja
Inga Vereba

Inga Vereba

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas metodiskās komisijas vadītāja
Marija Šteinberga

Marija Šteinberga

Veselības jomas un fiziskās aktivitātes jomas metodiskās komisijas vadītāja
Agnese Aspere

Agnese Aspere

Atbalsta jomas metodiskās komisijas vadītāja
Rita Moženaite

Rita Moženaite

Interešu izglītības jomas metodiskās komisijas vadītāja