"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

"Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plāns paredz divu mācību gadu laikā 2 Ulbrokas izglītības iestādēs( Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu pamatskolā) īstenot dažādus mācību un ārpusstundu pasākumus.


Ulbrokas vidusskola uzsāk īstenot projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plāns paredz divu mācību gadu laikā 2 Ulbrokas  izglītības iestādēs( Ulbrokas vidusskolā un Stopiņu pamatskolā) īstenot dažādus  mācību un ārpusstundu  pasākumus.

Tie ir:

  • kompleksi pasākumi izglītojamajiem ar  mācīšanās grūtībām,
  • pieejamības pasākumi izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, tai skaitā mācīšanās traucējumiem matemātikas un valodu izpratnes veicināšanai,
  • daudzveidīgi pasākumi izglītojamo (t.sk. talantīgo) kompetenču attīstībai-debašu klubs, mācību vizītes jaunajiem dabas pētniekiem, jaunajiem literātiem un jaunajiem aktieriem, pēcpusdienu radošās darbnīcas, matemātikas konkurss novada skolām.
  • ārpus mācību stundām organizēti pasākumi atbilstoši izglītojamo vajadzībām, tai skaitā vasaras nometne ar radošajām darbnīcām talantīgajiem izglītojamajiem.

Projekta realizācijā iesaistījušies 15 Ulbrokas vidusskolas skolotāji.

Atbalsta pasākumi

Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības atbalsta pasākumu plāns paredz īstenot dažādus mācību un ārpusstundu pasākumus.

2021./2022.mācību gadā  

 

2019./2020.mācību gadā