Bojājumu pieteikšana

Bojājumu pieteikšana skolā

   Mūsu skolā mācās vairāk kā 1000 skolēnu, strādā vairāk kā 100 darbinieku. Pie mums bieži viesojas ciemiņi. Līdz ar to ir būtiski mums visiem izturēties saudzīgi pret skolas inventāru, telpām, to tīrību un kārtību.
   Tikai mēs visi kopā, katrs ar savu individuālo atbildību un iesaisti, varam nodrošināt telpās tīrību un kārtību, materiālo resursu - inventāra saudzēšanu.
Un tāpēc:
  • ja pamanām kādu telpas vai inventāra bojājumu,
  • ja redzam, ka kāds nesaudzīgi izturas pret telpām vai inventāru,
  • ja redzam, ka ir jāsakārto:
sanitārās telpas,
klases telpa,
garderobes,
skolas ēdnīca,
pasākumu zālē,
koplietošanas telpas,

tad neatkarīgi no tā, vai esi skolēns, skolotājs, darbinieks vai mūsu skolas ciemiņš, sazinieties ar mūsu skolas atbildīgo personu, lai mēs kopīgi tās varam novērst.
Jau iepriekš Tev pateicamies par Tavu atbildīgo attieksmi pret to, kas mums visiem ir nozīmīgs!

Bojājumu pieteikšanas iespējas:

Ja esat pamanījuši kādu telpas vai inventāra bojājumu vai bojāšanas gadījumu, tad to pieteikt varat:

  • Direktora vietniekam saimniecības jomā
  • Datorsistēmu administratoram
  • Datorsistēmu laborantam
  • Remontstrādniekam
  • Dārzniecei
  • Vai ikvienam no skolas darbiniekiem
Skolotāji bojājumus var pieteikt izmantojot "Bojājumu pieteikšanas žurnālu", kas atrodas pie ēkas dežuranta (dežurants pie skolas centrālās ieejas)

Sazināties ar kādu no iepriekš minētajiem darbiniekiem