Metodiskie materiāli

Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu

Mācību metodes, kas palīdzēs daudzveidot mācību stundas apguvi.


 1. Uzskates metodes:
 • Demonstrēšana (prezentācija, uzskates līdzekļi, IT resursi (Maconis.lv; Soma.lv, Uzdevumi.lv; Youtube, Skolo.lv, u.t.t.)
 • Vizualizēšana
 • Demonstrējumi - dabas objekta demonstrēšana, eksperiments, kinofilma, videofilma, datorprogrammu un interneta piedāvājums
 • Simboliskie uzskates demonstrējumi – kartes, plāni, shēmas, diagrammas, tabulas, didaktiskie zīmējumi, utt.
 • Novērojumi ekskursijās
 • Āra nodarbības - praktiska darbība ārpustelpas vidē ar noteiktu mācību mērķi
 • Maketēšana 

 

 1. Vārdiskās metodes:
 • Diskusija
 • Prāta vētra
 • Debates
 • Situāciju analīze
 • Situāciju izspēle
 • Intervija
 • Apskats
 • Jautājumi/atbildes (dialogi)
 • Stāstījums
 • Pierakstu veidošana

 

 1. Darbs ar tekstu/grāmatu:
 • Lasīšana ar izpratni (piem., atslēgas vārdu meklēšana, temata noteikšana utt.)
 • Atrast un atzīmēt norādes/atsauces par…
 • Pasvītrot ar sarkanu vai kādu citu spilgtu krāsu vārdus, kas …
 • Pierakstīt/norādīt zīmējumā vai diagrammā informāciju, kas …
 • Piezīmju rakstīšana( parasti tā ir apvienota ar lasīšanu)

 

 1. Praktiskās metodes:
 • Praktiskais darbs
 • Laboratorijas darbs
 • Modeļu sagatavošana
 • Mācību eksperiments
 • Pētnieciskais laboratorijas darbs
 • Pētījums
 • Spēles- didaktiskās spēles,  iedomāta situācija paplašinātā formā: ar lomām, rotaļu darbībām, atbilstošu rotaļu aprīkojumu

 

 1. Pētnieciskās metodes:
 • Problēmu risināšana
 • IT izmantošana informācijas iegūšanai
 • Darbs ar vārdnīcu
 • Laboratorijas darbs
 • Pētnieciskais darbs
 • Projektu darbs
 • Novērojumi

 

 1. Monoloģiskā metode:
 • Skolotāja stāstījums
 • Lekcija
 • Vēstījums – notikumu izklāsts laika secībā (pasakas, stāsti, mazāk noslogo prātu, bet izraisa ziņkāri)
 • Apraksts –(priekšmetu un pazīmju uzskaitījums loģiskā secībā)
 • Skaidrojums
 • Pierādījums – secinājums no vairākiem reāli pamatotiem un loģiski saistītiem spriedumiem

 

 1. Dioloģiskās metodes :
 • Dialogs (skolotāja saruna ar klasi par stundas tematisko, skolotāja saruna ar izsaukto skolēnu, pārbaudot mājā sagatavoto uzdevumu)
 • Mācību pārrunas (lieto kā jaunu zināšanu un prasmju veidošanai)
 • Diskusija
 • Prāta vētra
 1. Metodes, kuras veicina skolēnu sadarbību:
 • Pāru/grupu darbs
 • Galerijas metode (dažāda veida informācijas meklēšana)
 • Staciju metode (katrā izveidotajā stacijā savs uzdevums)
 1. Aktivitātes:

        Dinamiskās pauzes – dziesma, rotaļa, deja, kustību rotaļa utt. ( ar nolūku nostiprināt mācību vielu, izkustēties, daudzveidot mācību stundas gaitu, radīt pozitīvu vidi)

 1. Temata aktualizēšanai (stundas sākumā):
 • Rēbuss
 • Spēle (meli vai patiesība)
 • Mīkla
 • Salikt teikumu vai vārdu (stundas temata noteikšana)
 • Zvans vecākam
 • Nolasīt informāciju no QR koda
 • Atrast paslēptu informāciju