Metodiskā centra nolikums

Metodiskā centra nolikums

2021. gadā ir izveidots skolas Metodiskais centrs. 
Skolas metodiskā centra darbs tiek īstenots saskaņā ar nolikumu. 
2021./2022. mācību gadā tiek plānotas būtiskas izmaiņas skolas Metodiskā centra darbībā, kas pakāpeniski tiks ieviestas skolas darbā.

Skolas Metodiskā centra darbs tiek organizēts saskaņā ar Metodiskā centra nolikumu.