Metodiskā centra nolikums

Metodiskā centra nolikums

2021. gadā ir izveidots skolas Metodiskais centrs. 
Skolas metodiskā centra darbs tiek īstenots saskaņā ar nolikumu. 
2021./2022. mācību gadā tiek plānotas būtiskas izmaiņas skolas Metodiskā centra darbībā, kas pakāpeniski tiks ieviestas skolas darbā.

Skolas Metodiskā centra darbs tiek organizēts saskaņā ar Metodiskā centra nolikumu. 

Metodiskā centra nolikums 
(iepriekšējais nolikums)
* Dotā brīdī tiek izstrādāts jauns Metodiskā centra nolikums. Pēc tā izstrādāšanas un apstiprināšanas tas tiks ievietots skolas mājas lapā.