Metodiskā centra nolikums

Metodiskā centra nolikums

Skolas Metodiskais centrs izveidots 2021. gadā. Metodiskā centra darbs tiek īstenots saskaņā ar nolikumu. 2021./2022. mācību gadā tiek plānotas būtiskas izmaiņas skolas Metodiskā centra darbībā, kas pakāpeniski tiks ieviestas skolas darbā.METODISKĀ CENTRA NOLIKUMS