Skolas identitātes izmantošana

Skolas identitātes izmantošana  

   Skolas identitāti veido:

  • Skolas karogs
  • Skolas dziesma
  • Skolas logo
  • Skolas MS PP prezentāciju formas
  • Skolas tiešsaistes platformu fona attēli Zoom un MS Teams platformām

Skolas identitātes elementu izmantošanas kārtību nosaka skolas iekšējie noteikumi.

Nekādā gadījumā nav pieļaujama ikviena skolas identitātes elementa patvarīga, bez saskaņošanas ar skolas vadību mainīšana, pārveidošana, kā arī ir aizliegts identitātes elementus izmantot trešajām (skolai nepiederošām) personām bez saskaņošanas ar skolas vadību.
Skolas identitātes elementu izmantošanas kārtība

  • Skatīt šeit

Iepazīties ar skolas identitātes elementiem / simboliem