Lepojamies

Lepojamies

Informācija par sasniegumiem mācību olimpiādēs un konkursos

2021./2022. MĀCĪBU GADĀ 

ANGĻU VALODA

Pamatskola. Skolotājs Edgars Strods
3.vieta - Kārlim Kaupužam Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas 6.klašu olimpiādē
Atzinība - Odrijai Krupņikai Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas 6.klašu olimpiādē

Vidusskola. Skolotāja Olga Margolfa
3.vieta - Laurai Karakonai (12.klase) Valsts Angļu valodas 51.olimpiādes 2.posmā
Atzinība - Reinim Ričardam Ramin (12.klase) Valsts Angļu valodas 51.olimpiādes 2.posmā

2020./2021. MĀCĪBU GADĀ 

LATVIEŠU VALODA

Pamatskola. Skolotājas Sintija Supe un Juta Bernāne

2.vieta Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

2.vieta Pierīgas novadu apvienībasLatviešu valodas un literatūras  8.-9.klašu olimpiādē

3.vieta Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Pierīgas novadu apvienībasLatviešu valodas un literatūras  8.-9.klašu olimpiādē

Vidusskola. Skolotāja Zanda Pelše

Divas 2.vietas Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes 2.posmā

ANGĻU VALODA

Vidusskola. Skolotāja Olga Margolfa

Divas 3.vietas Valsts Angļu valodas 50.olimpiādes 2.posmā

VĒSTURE

Pamatskola. Skolotāja Neila Krave

Atzinība Valsts Vēstures 27.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Neila Krave

Atzinība Valsts Vēstures 27.olimpiādes 2.posmā

BIOLOĢIJA

Pamatskola. Skolotāja Iveta Lāce

1.vieta Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

2.vieta 
Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

Vidusskola. Skolotāja Iveta Lāce

2.vieta Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā

Atzinība Valsts Bioloģijas 43.olimpiādes 2.posmā 

MATEMĀTIKA

Pamatskola. Skolotāja Vija Fiļipenoka

3.vieta Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā

Atzinība Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotāja Vija Fiļipenoka

3.vieta Valsts Matemātikas 71.olimpiādes 2.posmā 

FIZIKA

Pamatskola. Skolotāja Daiga Mežzīle

1.vieta Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā 

3.vieta
Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā 

Vidusskola. Skolotāja Daiga Mežzīle

3.vieta Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā 

Atzinība Valsts Fizikas 71.olimpiādes 2.posmā

ĶĪMIJA

Pamatskola. Skolotāja Antoņina Japina

2.vieta Valsts Ķīmijas 62.olimpiādes 2.posmā

3.vieta Valsts Ķīmijas 62.olimpiādes 2.posmā 

SPORTS

2., 3., 4. un 5.vieta pasaules līmeņa sacensībās sporta jogā 

1. un 4. vietas Latvijas skolu orientēšanās kausā 

PATEICĪBAS

Pateicība par makulatūras nodošanu no Līgatnes papīra

CITAS JOMAS

2.vieta Vides izglītības fonda Nacionālajā konkursā 

Duetam "Končas"- 3.vieta konkursā

2019./2020. MĀCĪBU GADĀ 

Citugad ap šo laiku ābeļziedi jau bija nobiruši, kastaņas noziedējušas, ceriņi izsmaržojuši, skolas zvans Zvana svētkos jau noskanējis, “Puķīte pa dambi palaista”, un skolas gads gandrīz  beidzies. Šogad ābeļziedi vēl turas, kastaņas tikai pumpuro, ceriņi tikai gatavojas izsmaržot, un, kā rakstīja 5. klases skolniece: “Covid man nozadzis pavasari”.

Bet mācību gads – tas gan ir pagājis. Šis ir bijis laiks, kas mums licis ieslēgties mājās un izjust, kāda ir dzīve bez skolas kņadas, dzīve, kura uzliek  lielāku atbildību sev pašam gan mācībās, gan sadzīvē.

Bet arī šajā posmā vērtējumi žurnālos liecina, ka vairākumam no Jums šīs dienas bijušas pozitīvas enerģijas piepildītas, ka Jūs esat godprātīgi veikuši savu ikdienas darbu. Paldies! Malači! Vēl man gribas šodien  uzteikt tos, kuri pārstāvējuši savu skolu arī dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs. Viņu goda prātu un tieksmi uz izcilību slavējam, ik skolas gadu noslēdzot, un, ja “Covid mums nebūtu nozadzis pavasari”, tad mūs šobrīd kuģītis vizinātu pa Daugavu, un mūsu “Olimpieši” saņemtu savus Atzinības rakstus un arī skolas un Stopiņu novada balvas.

 Šajos mēnešos nenotika daudz kas tāds, kam vajadzēja notikt. Nenotika sākumskolas alternatīvās olimpiādes, ieplānotās sporta sacensības, nevarēja savās skatēs izdziedāties koristi un izdejoties dejotāji. Un tomēr šajā mācību gadā 100 individuālie olimpiāžu uzvarētāji un četri  kolektīvi ir  pārstāvējuši skolu svešvalodu, latviešu valodas, matemātikas, bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, vizuālās mākslas olimpiādēs, kā arī sporta sacensībās.

LATVIEŠU VALODA

Pamatskola. Skolotājas Inga Buivite un Juta Bernāne

3.VIETA Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādē

ATZINĪBA Pierīgas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9.klašu olimpiādē

Vidusskola. Skolotāja Zanda Pelše

2.VIETA Valsts Latviešau valodas un literatūras 46.olimpiādes 2.posmā 

3.VIETA Valsts Latviešu valodas un literatūras 46.olimpiādes 2.posmā 

ANGĻU VALODA

Pamatskola. SkolotājI Edgars Strods, Inga Linde 

2.VIETA  Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvajā olimpiādē "Spelling Bee" 

Trīs 3.VIETAS Pierigas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvajā olimpiādē "Spelling Bee"

ATZINĪBA Pierigas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvajā olimpiādē "Spelling Bee"

Vidusskola. Skolotājas Olga Margolfa, Irina Klišāne 

Divas ATZINĪBAS vidusskolas skolēniem angļu valodas olimpiādes 2.kārtā  

VĀCU VALODA

Pamatskola. Skolotāja Jūlija Zālīte 

1.VIETA Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīga runa" 7.klasēm

2.VIETA Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīga runa" 7.klasēm

Divas 3.VIETAS Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas alternatīvajā olimpiādē "Izteiksmīga runa" 7.klasēm

ATZINĪBA Pierīgas novadu apvienības Vācu valodas 8.klašu olimpiādē

MATEMĀTIKA

Pamatskola. Skolotājas: Vija Fiļipenoka, Anda Nereta, Laila Gabrāne 

1.VIETA Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm 

2.VIETA Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

6 ATZINĪBAS  Pierīgas novadu apvienības Matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

BIOLOĢIJA

Vidusskola. Skolotāja Iveta Lāce

2.VIETA Valsts Bioloģijas 42.olimpiādes 2.posmā 

ATZINĪBA Valsts Bioloģijas 42.olimpiādes 2.posmā 

ĢEOGRĀFIJA

Pamatskola. Skolotāja Irina Kalniņa 

3.VIETA skolas komandai Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvajā olimpiādē 7.-8.klasēm

ĶĪMIJA

Vidusskola. Skolotāja Antoņina Japina

2.VIETA Valsts Ķīmijas 61.olimpiādes 2.posmā 

VIZUĀLĀ MĀKSLA

Sākumskola. Skolotājas Tija Krastiņa un Antra Vilmane

3.VIETA Pierīgas novadu apvienības Vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē "Mazais mākslinieks"

ATZINĪBA Pierīgas novadu apvienības Vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiādē "Mazais mākslinieks"

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI

Vidusskola. Skolotāji: Normunds Balabka, Jūlīja Zālīte

2.PAKĀPE Rīgas Reģiona skolēnu ZPD konferencē 

2.PAKĀPE Latvijas skolēnu 43.ZPD konferencē  

SKOLĒNU MĀCĪBU UZŅĒMUMI

Pamatskola un vidusskola. Vadītāja Renāte Supe 

VOUP Viusals plūc laurus Kuldīgā 

Mūsu trīs SMU piedalās pasākumā Cits Bazārs Jelgavā  

SPORTS

Olimpiskās dienas rezultāti

Peldēšana

Pamatskola.  Skolotāja Marija Šteinberga

1.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "C" vecuma grupā (stafetes) 

1.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "B" vecuma grupā (zēni) 

1.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "D" vecuma grupā (zēni) 

3.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "C" vecuma grupā (meitenes) 

ATZINĪBA  Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "B" vecuma grupā (stafetes) 

Vidusskola.  Skolotāja Marija Šteinberga

2.VIETA Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "A" vecuma grupā (meitenes) 

2.VIETA  Pierīgas novadu skolu sporta spēles peldēšanā "B" vecuma grupā (stafetes) 

Meža taku skrējieni "Stirnubuks"

Sākumskola. 

Annikai - 1.VIETA Latvijas Valsts mežu čempionātā taku skrējienos skolu jauniešiem "Stirnubuks"

ALTERNATĪVĀS UN CITAS OLIMPIĀDES, TURNĪRI

Pamatskola

OTRĀ VIETA Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas alternatīvajā olimpiādē. Skolotāja Indra Dziļuma

3.VIETA LR Skolu debašu turnīrā. Skolotāja Neila Krave 

Vidusskola

1.VIETA LR Skolu debašu turnīrā. Skolotāja Neila Krave

3.VIETA LR Skolu debašu turnīrā. Skolotāja Neila Krave