Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes sastāvs

Skolas padomes sastāvs saskaņā ar Skolas padomes nolikumu tiek apstiprināts katra mācību gada pirmajā Skolas padomes sēdē. 
Tajā tiek apstiprināti Skolas padomes pārstāvji, kas pārstāv katru klašu grupu (1., 2., 3. klašu utt.)
Skolas padomes pārstāvji ievēl Skolas padomes vadītāju.
Skolas padomes vadītājs:
  • organizē un plāno Skolas padomes darbu
  • vada Skolas padomes sēdes
  • pēc nepieciešamības aktualizē Skolas padomes sēdē izskatāmos jautājumus
  • organizē un nodrošina informācijas apmaiņu starp Skolas padomi un skolēnu vecākiem
  • sadarbojas ar skolas vadību un skolas dibinātāja pārstāvjiem
Artūrs Skadmans

Artūrs Skadmans

Skolas padomes priekšsēdētājs, skolas padomes 2. un 6.klašu pārstāvis
Ainārs Vaičulens

Ainārs Vaičulens

Skolas dibinātāja pārstāvis (Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājas pirmais vietnieks)
Zane Kļaviņa

Zane Kļaviņa

Skolas padomes 1.un 2.klašu pārstāve
Diana Atvare

Diana Atvare

Skolas padomes 2. klašu pārstāve
Guna Balakleite

Guna Balakleite

Skolas padomes 2. klašu pārstāve

Kristīne Toma

Skolas padomes 2. klašu pārstāve
Arlita Saule - Kļaviņa

Arlita Saule - Kļaviņa

Skolas padomes 2. un 5. klašu pārstāve

Elīna Brila

Skolas padomes 3. un 4. klašu pārstāve
Aigars Avotiņš

Aigars Avotiņš

Skolas padomes 3., 7. un 9.klašu pārstāvis

Liene Pļaviņa

Skolas padomes 3., 5. un 6.klašu pārstāve

Guntis Valters

Skolas padomes 3. klašu pārstāvis

Vita Brūvele

Skolas padomes 4. un 7.klašu pārstāve

Ieva Putniņa

Skolas padomes 4. un 8.klašu pārstāve
Edgars Krūmiņš

Edgars Krūmiņš

Skolas padomes 5. klašu pārstāvis

Jānis Kalniņš

Skolas padomes 6. klašu pārstāvis

Līga Bikseniece - Martinova

Skolas padomes 6. un 8. klašu pārstāve
Edgars Belerts

Edgars Belerts

Skolas padomes 6. un 9.klašu pārstāvis
Zanda Alviķe

Zanda Alviķe

Skolas padomes 8. klašu pārstāve
Agnese Frīdenberga

Agnese Frīdenberga

Skolas padomes 9. klašu pārstāve

Zane Vīnkalne

Skolas padomes 9. klašu pārstāve

Ainārs Kazakupčs

Skolas padomes 11. klašu pārstāvis

Sanija Some

Skolas padomes skolēnu pārstāvis, 9.klase

Artūrs Vaitehovičs

Skolas padomes skolēnu pārstāvis, 10.klase

Armands Kivriņš

Skolas padomes skolēnu pārstāvis, 10.klase

Enija Jankoviča

Skolas padomes skolēnu pārstāvis, 11.klase
Neila Krave

Neila Krave

Skolas padomes vidusskolas (10. - 12. klase) skolotāju pārstāve
Līvija Bērziņa

Līvija Bērziņa

DIREKTORA VIETNIECE INFORMĀTIKAS JOMĀ
Guna Mūriņa

Guna Mūriņa

DIREKTORA VIETNIECE ĀRPUSSTUNDU DARBĀ
Zanda Pelše

Zanda Pelše

DIREKTORA VIETNIECE ĀRPUSSTUNDU DARBĀ
Irina Kalniņa

Irina Kalniņa

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Antonija Trukšāne

Antonija Trukšāne

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Iveta Siliņa

Iveta Siliņa

DIREKTORA VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ