Mācību līdzekļu / resursu pasūtīšana

Mācību līdzekļu un citu resursu pasūtīšana

   Skolotāji mācību līdzekļus var pasūtīt:

  • ikdienas mācību un audzināšanas darba nodrošināšanai
  • ikdienas saimnieciskās darba nodrošināšanai
  • plānojot ikgadējo skolas budžetu

Ikdienas darba nodrošināšanai skolā tiek izmantota elektroniskā resursu pasūtīšanas sistēma. 
Visi skolas darbinieki ir reģistrēti šajā sistēmā. 
Ja ir nepieciešama lietotāja vai piekļuves paroles atjaunošana, vērsties pie direktora vietnieces IT jomā Līvijas Bērziņas.
Tel. Nr.: +371 25144593
E-pasta adrese: livija.berzina@u-vsk.lv

Plānojot ikgadējo skolas budžetu:
  • skolotāji aizpilda resursu pieteikuma veidlapu un iesniedz savam metodiskās komisijas vadītājam. 
  • pārējie darbinieki resursu pieteikuma veidlapu iesniedz direktora vietniekam saimniecības jomā.

Elektroniskā resursu pasūtīšanas sistēma

Vispārējā informācija

Saimniecisko resursu pieteikuma veidlapa skolas budžeta plānošanai