COVID informācija

COVID vakcinācijas sertifikāts / testēšana / testa rezultāti

Skolā atbildīgā persona par datu apstrādi, kas saistīts ar COVID vakcinācijas sertifikātiem vai testa rezultātiem ir norīkota skolas medmāsa Ludmila Metlāne.


Skolas medmāsas kontaktinformācija:

COVID vakcinācijas sertifikātus vai testa rezultātus var iesniegt:

  • klātienē skolā (skolas pirmajā stāvā medpunktā)
  • vai nosūtot uz E-pastu: covid@u-vsk.lv

COVID rutīnas (iknedēļas) testēšana skolā:

  • Otrdienās no pulksten 7:00 līdz 11:00
Informāciju par COVID rutīnas testēšanu var iegūt:
  • pie skolas medmāsas
  • klases, kurā skolēns mācās, audzinātājas


SPKC aktuālā informācija vīrusu infekcijas (Covid, gripa) ierobežošanai

JAUNĀKĀS IZMAIŅAS MK NOTEIKUMOS PAR KARANTĪNAS IEVĒROŠANU UN MASKU VALKĀŠANU

Kārtība, kādā tiek organizēts darbs Ulbrokas vidusskolā, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā

Iepazīties ar kārtību

 Turpmāk vietnē www.covid19sertifikats.lv būs pieejams skolēnu Covid-19 testēšanas pārskats, kuru var izmantot interešu izglītības iestāžu informēšanai.

(Pārskatam ir informatīvs raksturs un tas nav pielīdzināms Covid-19 sertifikātam!)

 Vairāk informācija