Lasīšanas veicināšanas pasākumi

Lasīšanas veicināšanas pasākumi

Informācija par dažādiem bibliotēkas organizētiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem
1.UN 2.KLASES SKOLĒNI SKOLAS BIBLIOTĒKĀ UZZINA PAR PĒTERI BRŪVERI

Šajā nedēļā sākumskolas skolēnim - priekšmetu nedēļa. Tās ietvaros 1. un 2.klases skolēni dodas uz skolas bibliotēku, lai literatūrā uzzinātu vairāk par Pēteri Brūveri. Šodien kārta 1.a klasei.
8.KLASĒM LITERATŪRAS STUNDA NOTIEK BIBLIOTĒKĀ

Bibliotēka sniedza atbalstu mācību vielas apguvei literatūras stundās 8.a un 8.b klašu skolēniem. Skolēni ar O.Vācieša un I.Ziedoņa daiļradi iepazinās bibliotēkas telpās, izmantojot bibliotēkas krājumus. Tas varētu būt kā stimulējošs faktors skolēniem turpmāk aktīvāk izmantot bibliotēkā pieejamo literatūru.IESAISTIES ŽŪRIJAS DARBĪBĀ!

Skolēni tiek aicināti pieteikties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas (BJVŽ) piedāvāto grāmatu izvērtēšanai.

KATRU MĒNESI NOTEIKS LASOŠĀKO KLASI UN AKTIVĀKOS LASĪTĀJUS

Lai rosinātu skolēnus lasīt, katru mēnesi tiks nominēta lasošākā klase un aktīvākie lasītāji.

PIRMKLASNIEKI IEPAZĪSTAS AR BIBLIOTĒKU

6.septembrī audzinātāju pavadībā bibliotēku apmeklēja un iepazinās ar tās lietošanas noteikumiem 1.a, 1.c un 1.d klašu skolēni.