Lasīšanas veicināšanas pasākumi

Lasīšanas veicināšanas pasākumi

Informācija par dažādiem bibliotēkas organizētiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem

Bibliotēka sniedza atbalstu mācību vielas apguvei literatūras stundās 8.a un 8.b klašu skolēniem. Skolēni ar O.Vācieša un I.Ziedoņa daiļradi iepazinās bibliotēkas telpās, izmantojot bibliotēkas krājumus. Tas varētu būt kā stimulējošs faktors skolēniem turpmāk aktīvāk izmantot bibliotēkā pieejamo literatūru.Skolēni tiek aicināti pieteikties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas (BJVŽ) piedāvāto grāmatu izvērtēšanai.


Lai rosinātu skolēnus lasīt, katru mēnesi tiks nominēta lasošākā klase un aktīvākie lasītāji.

6.septembrī audzinātāju pavadībā bibliotēku apmeklēja un iepazinās ar tās lietošanas noteikumiem 1.a, 1.c un 1.d klašu skolēni.