Padomes darbība

Skolēnu padome

Skolēnu padome - pašpārvalde ir sabiedriska skolēnu institūcija, kuras mērķis ir panākt izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā un izglītojamo interešu aizstāvībā.


Skolēnu pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

  • veicināt izglītojamo interešu aizstāvību;
  • sadarbojoties ar skolas administrāciju;
  • pedagogiem;
  • veicināt jauniešu iniciatīvas;
  • veicināt sadarbību ar institūcijām pašvaldībā un valstī;
  • veicināt līdzdalību skolas vides attīstīšanā, lēmumu pieņemšanā;
  • veicināt iesaistīšanos audzināšanas, mācību, sabiedriskā darba un ārpusklases darba organizēšanā, brīvprātīgā darba, fizisko aktivitāšu veicināšanā un kultūras dzīvē.

Skolēnu padomes darbs tiek organizēts saskaņā ar Skolēnu padomes nolikumu.

Skolēnu padomes nolikums
AKTUALITĀTES

Par skolēnu pašpārvaldes locekļiem var kļūt 3.-12. klašu skolēni, kuri tiek izvirzīti no savas klases, vai skolēni, kuri paši ir izteikuši vēlmi darboties.

Skolēnu pašpārvaldes sanāksmes:

Piektdienās, 5.st. (Mazā skolēnu pašpārvalde)

Trešdienās, 6.st. (Lielā skolēnu pašpārvalde)


Šajā mācību gadā par Ulbrokas vidusskolas Lielās skolēnu pašpārvaldes (7.-12.kl.) vadītāju ir ievēlēta Annija Zeimule (12. kl.), bet par vadītājas vietnieku ir ievēlēta Lana Anna Stroikova (12. kl.).

Par Ulbrokas vidusskolas Mazās skolēnu pašpārvaldes (3.-6.kl.) vadītāju ir ievēlēta Lote Leimane (4. c kl.), bet par vadītājas vietnieku Edvards Eglītis (5. a kl.).


Apsveicam! Lai sokas darbos!