Vadība

Normunds Balabka


DIREKTORS
Tālr: +371 29511195
Fakss: 67910151
E-pasts: normunds.balabka@u-vsk.lv
Pirmdiena: 09:00 - 12:00
Otrdiena: 12:00 - 15:00
Kabinets: 1-12

Iveta Siliņa


direktora vietniece izglītības jomā
Tālr: +371 25144585
E-pasts: iveta.silina@u-vsk.lv
Otrdiena: 07:30 - 08:30
Trešdiena: 07:30 - 08:30
Ceturdiena: 13:00 - 15:00
Kabinets: 1-16

Antonija Trukšāne


direktora vietniece izglītības jomā
Tālr: +371 25144580
E-pasts: anta.truksane@u-vsk.lv
Otrdiena: 16:00 - 17:00
Ceturdiena: 15:00 - 17:00
Kabinets: 1-13

Irina Kalniņa


direktora vietniece izglītības jomā
Tālr: +371 25144589
E-pasts: irina.kalnina@u-vsk.lv
Pirmdiena: 07:45 - 08:45
Otrdiena: 15:00 - 17:00
Kabinets: 2-27

Lina Vozņarska


direktora vietniece metodiskajā jomā
Tālr: +371 25144590
E-pasts: lina.voznarska@u-vsk.lv
Pirmdiena: 07:45 - 08:45
Otrdiena: 15:00 - 17:00
Kabinets: 2-27

Zanda Pelše


direktora vietniece ārpusstundu darbā
Tālr: +371 25144587
E-pasts: zanda.pelse@u-vsk.lv
Pirmdiena: 14:00 - 16:00
Trešdiena: 08:00 - 09:00
Kabinets: 1-14

Guna Mūriņa


direktora vietniece ārpusstundu darbā
Tālr: +371 25144592
E-pasts: guna.murina@u-vsk.lv
Otrdiena: 14:00 - 16:00
Ceturdiena: 14:00 - 16:00
Kabinets: 1-14

Līvija Bērziņa


direktora vietniece informātikas jomā
Tālr: +371 25144593
E-pasts: livija.berzina@u-vsk.lv
Pirmdiena: 09:00 - 11:00
Otrdiena: 15:00 - 17:00
Kabinets: 1-15

Mārtiņš Garančs 


direktora vietnieks saimniecības jomā
Tālr: +371 26411494
E-pasts: martins.garancs@u-vsk.lv
Pirmdiena: 09:00 - 11:00
Trešdiena: 15:00 - 17:00
Kabinets: 1-8