Skolēniem

Iekšējie dokumenti skolēniem

Iekšējie dokumenti (normatīvie akti) skolā ir visi tie dokumenti, kas nosaka skolas ikdienas darba kārtību dažādās jomās.
Šajā sadaļā tiks uzskaitīti nozīmīgākie dokumenti, uz ko balstās mūsu skolas ikdienas darbs.
Lai būtu vieglāk orientēties skolas darbu regulējošo dokumentos, daļa no skolas iekšējiem dokumentiem ir ievietoti citās sadaļās:
Ja rodas kādi jautājumi saistībā ar dokumentos ietvertā regulējuma piemērošanu skolā, droši jautājiet to savai klases audzinātājai, vai skolas vadībai. Mēs Jums palīdzēsim.

Dokumenti:


Drošība:

  • Kārtībā, kā tiek organizēts darbs skolā, ievērojot epidemoloģiskās drošības pasākumus COVID-19 laikā

Mācības:

Atbalsts mācībās:

  • Kārtība, kādā skolēns tā vecāki var saņemt psihologa vai sociālā pedagoga palīdzību un konsultāciju
  • Stipendiju piešķiršanas un izmaksas kārtība vidējās pakāpes skolēniem

Saimniecība: