Stipendijas

Ulbrokas vidusskolā jau no 2014./2015.m.g. ieviestas stipendijas par godprātīgo mācību darbu un augstām sekmēm. To mērķis ir motivēt vidusskolēnus mācīties Ulbrokas vidusskolā un paaugstināt savus mācību sasniegumus.

Lai saņemtu stipendijas, vidusskolēniem iepriekšējā perioda vērtējumiem visos mācību priekšmetos jābūt vismaz 7 balles un nedrīkst būt neattaisnotu kavējumu vai skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, vai citu administratīvi sodāmu pārkāpumu ārpus skolas.

Ikmēneša stipendijas apmērs tiks noteikts pēc vidusskolēna vidējā vērtējuma mācību priekšmetos iepriekšējā perioda noslēgumā. Piemēram: ja vidējais vērtējums iepriekšējā semestra noslēgumā nav zemāks par 7 ballēm, vidusskolēns saņems stipendiju 15,00 eiro apmērā, bet par vidējo vērtējumu 8,5 balles un vairāk skolēns saņems 30,00 eiro lielu ikmēneša stipendiju. 

Novēlam labas sekmes un zinātkāri ikvienam skolēnam jaunajā mācību gadā!

Par stipendiju piešķiršanas un izmaksu kārtību Ropažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vidējās izglītības pakāpec izglītojamiem


Stipendiju komisijas sēžu grafiks