Skolas logo

Skolas logo

   Kopš 2002.gada Ulbrokas vidusskolai ir sava “saulīte”  -  tā ikdienā sakām, kad runājam par skolas simbolu. Šodien tā ir zīme – tik pierasta, pašsaprotama, ikdienišķa, bet atsaucot atmiņā to brīdi, kad tā tika izlolota, ir īpašas sajūtas. Sajūtas, kuras liek aizdomāties par skolu, kā vietu ar īpašu enerģētiku, kā vietu, kur dzimst sapņi un tiem tiek doti spārni, kā vietu, kur notiek mūžīgā kustība un mainība, kā vietu, kur svarīgākais ir cilvēkbērns, kuru reizēm vajag uzmundrināt, samīļot, dot ticību saviem spēkiem un skolotājs – gaismas nesējs, kuram tā nepieciešams neizsīkstošais avots, no kura smelties spēku, izturību, mīlestību un gudrību.

   Latvietis visos laikos spēku ir smēlies dabā. Latviešu mitoloģijā saule ir dzīvības un mūžīgās kustības simbols. Saules zīme simbolizē kopību, vienotību, drošību, gaismu, mūžību, bezgalīgu telpu bez dimensijām. Saules zīmes centrā atrodas cilvēka dvēsele, viņa augstākais es. Saule māca taisnīgumu un žēlsirdību, dod impulsu cilvēkam aktivizēt sevī iekšējo spēku un gaismu – tā spīd visiem vienādi. Savukārt Dieva zīme  simbolizē debesis kā pasaules jumtu, gaismu, tiekšanos uz augšu, dieva klātbūtni, svētību, uzraudzību, aizsardzību, veicina tikumu, piesaista dievišķos un radošos spēkus, veido saikni ar augstākajiem spēkiem, veicina dievišķo izziņu, kalpo par enerģijas avotu. Dieva zīme norāda uz kustību, mainīgumu, cikliskumu.

    Mūsu skolas – lielās “bišu saimes” spēks ir cilvēki, kuri mīl savu darbu, kuri tic sev un palīdz noticēt bērnam, kuri ir mūžīgā rosībā un kustībā. Gribas ticēt, ka mums palīdz augt un radīt, pārvarēt šķietami nepārvaramo  – Saule un Dievs – šis spēcīgais savienojums, kas veido skolas simbolu un atpazīstamību.

                                                                     “Saulītes” krustmāte – Iveta Siliņa

Skolas logo var lejuplādēt: