Aktualitātes

Pieredzes apmaiņas seminārs Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņas seminārs

2022.gada 7.janvārī Ulbrokas vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs "Diferencētās un individualizētās pieejas izmantošana, īstenojot iekļaujošo izglītību".

Piecas dienas ar dzejnieku Pēteri Brūveri Lasīt vairāk

Piecas dienas ar dzejnieku Pēteri Brūveri

Laika posmā no 1.līdz 5.novembrim Ulbrokas vidusskolā notika sākumskolas kombinētā priekšmetu nedēļa, kuras mērķis bija izzināt rakstnieka P. Brūvera dzīves gājumu un daiļradi.

Metodiskā centra logo Lasīt vairāk

Metodiskajam centram izveidots logotips

Tagad arī skolas Metodiskajam centram ir savs logo.

Metodiskā centra izveide Lasīt vairāk

Par metodiskā centra dibināšanu

Ikvienas izglītības iestādes darbs balstās uz metodisko darbu. Mācību un audzināšanas darba sasniegumi un kvalitāte ir tieši atkarīgi no metodiskā darba kvalitātes skolā. Pamatojoties uz to skolas vadība pieņēma lēmumu dibināt Metodisko centru.