Aktualitātes

Piecas dienas ar dzejnieku Pēteri Brūveri

Laika posmā no 01.11.2021. līdz 05.11.2021. Ulbrokas vidusskolā notika sākumskolas kombinētā priekšmetu nedēļa, kuras mērķis bija izzināt rakstnieka P. Brūvera dzīves gājumu un daiļradi.

Pasākumā piedalījās Ulbrokas vidusskolas sākumskolas 1.-4. klases skolēni un priekšmetu skolotāji, Ulbrokas vidusskolas bibliotekāres, Ulbrokas bibliotēkas “Pērle” bibliotekāres.

Izmantojot mācību priekšmetu sasaisti, katra klase veica atbilstošus uzdevumus atbilstoši skolotāju un klases audzinātāju sadarbībai klātienē vai attālinātajā mācību procesā caur MsTeams.

Katru dienu bija paredzētas dažādas aktivitātes, lai skolēni varēt vairāk uzzināt par Pēteri Brūveri.

Skolēniem bija iespēja iepazīties, pētīt un atklāt P. Brūvera   biogrāfiskos datus, literāro daiļradi, veidot skaitļu diagrammas, fiksēt svarīgākos gadaskaitļus P. Brūvera biogrāfijā un daiļradē.:

Notika P. Brūvera dzejas lasījumi, skolēni iepazinās ar dzejoļu grāmatu izdevumiem, veidoja izvēlēto dzejoļu ilustrācijas, iestudēja tos, strādājot grupās, pāros, individuāli. Katra klase sagatavoja uzstāšanos vai  pārbaudes, āķīgos jautājumus par P. Brūveri caur MsTeams TS savai paralēlklasei. P. Brūvera dzeja tika iestudēta   dziesmā – popiela. Sviena no dienām bija veltīta animācijai, kad kolēni skatījās pēc izvēles vienu no Pētera Brūvera animētajām dzejām animācijā un analizēja, pārrunāja, diskutēja par redzēto.

Sadarbībā ar Ulbrokas bibliotēku “Pērle” MsTeams platformā notika  attālinātās bibliotēkas stundas, kā arī Bibliotēkas stunda Ulbrokas vidusskolā, kur skolēniem bija iespēja iepazīties ar ar P. Brūvera dzeju.

Nedēļai noslēdzoties gan skolotāji, gan skolēni izvētrēja savu darbu, iegūtās zināšanas. Priekšmetu nedēļai noslēdzoties notika arī apbalvošana :

“Paldies” diplomi klasēm, skolotājiem, bibliotekāriem Ulbrokas vidusskolā un Ulbrokas bibliotēkā “Pērle” par ieguldīto darbu, attieksmi un sasniegumiem.
Dalīties:

Vairāk

Pieredzes apmaiņas seminārs Lasīt vairāk

Pieredzes apmaiņas seminārs

2022.gada 7.janvārī Ulbrokas vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs "Diferencētās un individualizētās pieejas izmantošana, īstenojot iekļaujošo izglītību".

Metodiskā centra logo Lasīt vairāk

Metodiskajam centram izveidots logotips

Tagad arī skolas Metodiskajam centram ir savs logo.