Aktualitātes

Skola 2030 aktualitātes 2022.gada oktobrī

Mācīšanās platforma skolo.lv 

11. oktobrī plkst. 16.30 – 17.15 piedāvājam skolo.lv ievadsemināru Facebook tiešraides vebinārā, kur klausītāji uzzinās, kas ir mācību vide skolo.lv un kas tajā pieejams. Noskaidrosim, kā izmantot skolo.lv klātienes mācību procesā, kā lietot skolo.lv ar dažāda vecuma skolēniem, kāpēc mācību skolo.lv var padarīt mācību procesu efektīvāku un kādi ir pieejamie gatavie e-kursu paraugi. Vēlāk būs pieejams ieraksts. Vairāk informācijas un pieteikšanās – skatīt šeit 

Ieviešanas semināri reģionos 

Oktobrī reģionu iestāžu skolotājiem tiek organizēti ieviešanas semināri klātienē, lai sniegtu atbalstu pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā - praktizētu digitālo mācību līdzekļu izmantošanu mācību procesā, sarunātos par mācību satura īstenošanas un pieejas jautājumiem,  mācību sasniegumu vērtēšanas aspektiem un praksi, eksamināciju. Vairāk informācijas un pieteikšanās – skatīt šeit 

Digitālie mācību līdzekļi vidusskolas padziļinātajiem kursiem 

Līdz ar jauno mācību gadu mācīšanās platformā skolo.lv ir pieejami Skola2030 veidotie digitālie mācību līdzekļi vidusskolas padziļinātajiem kursiem. Rudens brīvlaikā ieviešanas semināros reģionos skolotājiem būs iespēja mācīties, kā šos materiālu efektīvāk izmantot mācību procesā. Vairāk informācijas – skatīt šeit 

Vērtēšanas sistēmas pilnveide 

13. oktobrī plkst. 16.00 aicinām pieslēgties Facebook tiešraides vebinārā par vadlīnijām skolēna/audzēkņa mācību snieguma vērtēšanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kas izveidotas kā metodiskie ieteikumi, ieviešot grozījumus MK noteikumos. Pievienoties šeit 

Skolotāju mācīšanās kopienas 

Aicinām pievienoties Skolotāju mācīšanās kopienās, lai tiktos ar savas jomas un mācību priekšmeta skolotājiem no citām skolām, sadzirdētu un dalītos pieredzē, kā atrast jaunus risinājumus sev interesējošos tematos, kā arī kopīgi veidot dziļāku izpratni par pilnveidoto saturu un pieeju. Vairāk informācijas un pieteikšanās – skatīt šeit 

Konsultācijas un vebināri 

Skolotājiem un skolu vadītājiem tiešsaistē ir iespēja sazināties ar Skola2030 mācību jomu ekspertiem, lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Par konsultācijām vairāk informācijas un pieteikšanās – skatīt šeit. Par vebināriem – skatīt šeit 

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums, rakstot uz info@skola2030.lv vai zvanot pa tālr. +371 66051908. Par saturiskiem mācību jomas jautājumiem aicinām sazināties ar savas jomas Skola2030 ekspertiem (skatīt šeit).  

Dalīties:

Vairāk

MC Metodiskā darba plāns Ropažu novadā 11/22 Lasīt vairāk

Metodiskā darba plāns NOVEMBRĪ Ropažu novadā

Ropažu novads ik mēnesi plāno metodisko darbu, kur pedagogiem un izglītības darbiniekiem ir iespēja piedalīties gan organizētajos dažādu mācību jomu kursos, gan pasākumos.

MC Metodisko līdzekļu papildinājums Lasīt vairāk

Metodisko materiālu papildinājums skolas bibliotēkā

Sklolas bibliotēkā pieejamas jauni metodiskie izdevumi pedagogu un atbalsta personāla vajadzībām.