Aktualitātes

Pieredzes apmaiņas seminārs


2022.gada 7.janvārī Ulbrokas vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs "Diferencētās un individualizētās pieejas izmantošana, īstenojot iekļaujošo izglītību". Ulbrokas vidusskolā viesojās Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs vadība un metodiķi. Viesi dalījās pieredzē par aktuālāko diferencētās pieejas īstenošanu savā mācību iestādē, stāstīja par savas skolas labo praksi. Arī Ulbrokas vidusskolas pārstāvji pastāstīja par savu pieredzi darbā, īstenojot iekļaujošo izglītību. Tika pārrunātas problēmas, ar kurām nākas saskarties īstenojot iekļaujošo izglītību Latvijas mācību iestādēs. Viesiem tika aicināti uz nelielu ekskursiju pa skolu, kuras laikā viņi varēja apskatīt skolas telpas, speciāli aprīkotas datorklases un aprunāties ar skolas darbiniekiem.
Dalīties:

Vairāk

Piecas dienas ar dzejnieku Pēteri Brūveri Lasīt vairāk

Piecas dienas ar dzejnieku Pēteri Brūveri

Laika posmā no 1.līdz 5.novembrim Ulbrokas vidusskolā notika sākumskolas kombinētā priekšmetu nedēļa, kuras mērķis bija izzināt rakstnieka P. Brūvera dzīves gājumu un daiļradi.

Metodiskā centra logo Lasīt vairāk

Metodiskajam centram izveidots logotips

Tagad arī skolas Metodiskajam centram ir savs logo.