Aktualitātes

Pieredzes apmaiņas seminārs


2022.gada 7.janvārī Ulbrokas vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs "Diferencētās un individualizētās pieejas izmantošana, īstenojot iekļaujošo izglītību". Ulbrokas vidusskolā viesojās Rīgas 1. pamatskola – attīstības centrs vadība un metodiķi. Viesi dalījās pieredzē par aktuālāko diferencētās pieejas īstenošanu savā mācību iestādē, stāstīja par savas skolas labo praksi. Arī Ulbrokas vidusskolas pārstāvji pastāstīja par savu pieredzi darbā, īstenojot iekļaujošo izglītību. Tika pārrunātas problēmas, ar kurām nākas saskarties īstenojot iekļaujošo izglītību Latvijas mācību iestādēs. Viesiem tika aicināti uz nelielu ekskursiju pa skolu, kuras laikā viņi varēja apskatīt skolas telpas, speciāli aprīkotas datorklases un aprunāties ar skolas darbiniekiem.
Dalīties:

Vairāk

MC Metodiskā darba plāns Ropažu novadā 11/22 Lasīt vairāk

Metodiskā darba plāns NOVEMBRĪ Ropažu novadā

Ropažu novads ik mēnesi plāno metodisko darbu, kur pedagogiem un izglītības darbiniekiem ir iespēja piedalīties gan organizētajos dažādu mācību jomu kursos, gan pasākumos.

MC Metodisko līdzekļu papildinājums Lasīt vairāk

Metodisko materiālu papildinājums skolas bibliotēkā

Sklolas bibliotēkā pieejamas jauni metodiskie izdevumi pedagogu un atbalsta personāla vajadzībām.