Pašaizsardzība

Vadītājs: Marks Robermans

Ir nepiecašamība attīstīt bērnu fizisko sagatavotību ar pašaizsardzības elementiem. Tas dod bērniem pašpārliecinātību par sevi, disciplīnu, kā arī spēju pasargāt sevi un citus.

2021./2022. mācību gads

Aptaujājot skolēnus, izrādījās, ka pašaizardzības pulciņš ir viena no skolas vērtībām, tāpēc tas tika iekļauts pamatskolas reklāmas rullītī 

Skatīt reklāmas rullīti