Sporta dejas 1.-6.klasēm

Vadītāja: Gundars Briedis

Mūsdienu steigas pasaulē ir nepieciešams izkopt jauniešu vidū izpratni par kultūru, savstarpēju saskarsmi, eiropeiskām tradīcijām un paradumiem. Sarīkojumu deju apmācība ir atbilstošs un mūsdienīgs veids kā jauniešos radīt interesi par iepriekšminēto, nostiprināt un uzlabot jauniešu stāju, gaitu un kustības.

Šobrīd sporta dejas iespējams apgūt vairākos līmeņos. Skolas interešu izglītības ietvaros apgūstams „iesācēju līmenis”, kur apgūst pamatiemaņas populārākajās dejās- Lēnais valsis, Kviksteps, Ča-Ča un Džaivs. Šīs dejas tiek apgūtas mijiedarbībā ar ritma vingrinājumiem, rotaļām un horeogrāfijas pamatelementiem. Pulciņa dalībniekiem tiek dota iespēja rādīt savas prasmes skolas un klases rīkotajos pasākumos.Vairākas reizes gadā bērni var piedalīties LSDF rīkotajās deju skatēs, kur pozitīvs stimuls ir pārdomāta vērtēšanas sistēma. Dalībnieki saņem 1.,2.,3. pakāpes diplomus, kā arī piemiņas balvas. Aktīvākajiem interesentiem šī programma ir kā „atspēriens”turpmākajai deju apguvei augstākajā līmenī.