Galerija

Kvests pirmklasniekiem

Turpinot pagājušajā mācību gadā aizsākto tradīciju, šodien pirmklasnieki piedālījās spēlē, kurai dots mūsdienās populārs nosaukums – kvests.   Aktivitātes mērķis ir izvērtēt bērnu adaptācijas procesa norisi skolā un informēt viņus par palīdzības iespējām. Lai piedalītos spēlē, klases pēc nejaušības principa tika sadalītas uz pusēm, tādējādi rādās divas komandas. Katra komanda saņēma vēstuli un uzdevumus. Pildot uzdevumus, pirmklasnieki nonāca pie skolas dežuranta un uzzināja par cilvēku, kurš visu zin, un visu redz, kas notiek skolā. Viņi atklāja kabinetu, kurā dzīvo grāmatas un iepazinās ar bibliotēku. Viņi iepazinās ar medicīnas māsu un saprata, ka viņai var lūgt palīdzību, ja jūtas slimi, vai sasitušies. Tāpat viņi iepazinās ar jūtu karaļvalsti psihologa kabinetā un saprata, ka psihologs ir tas, pie kura var vērsties, ja ir grūti mācīties, vai arī jūties bēdīgs. Savā ceļā viņi sastapa arī skolas sociālo pedagogu un saprata, ka ta sir cilvēks, kurš rūpējas ar skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un drošību skolā. Mazajiem bija interesanti!

 

 

Dalīties:

Vairāk

G Piederības svētki Lasīt vairāk

Piederības svētki

"Sveicam Tevi skolas piederības svētkos!" - tādu uzrakstu trešdien ieraudzīja visi pirmīši, kas ienāca Skolas svētku zālē.

G Miķeļdienas gadatirgus Lasīt vairāk

Miķeļdienas gadatirgus

Šīs nedēļas beigās latvieši svin rudens saulgriežu svētkus - Miķeļdienu. Tradicionāli šie svētki saistās arī ar tirdziņu. Tā ir arī mūsu skolas tradīcija, kurai sekojot, otrdien, 26.septembrī sākumskolas skolēni nesa pašu darinātās preces. Miķeļdienas tirdziņš skolā vienmēr bijis ļoti populārs. Cilvēki tirdziņā dara tikai darbības - vai nu pārdod, vai pērk.