Galerija

3.klases - drāmas darbnīcā

Pateicoties iniciatīvas Latvijas skolas soma atbalstam, vakar un šodien 3.klases skolēni Rakstniecības un mūzikas muzejs darbinieku vadībā ļaujas drāmas darbnīcām. 3.c klase iedzīvojas Kārļa Skalbes pasakā "Kaķīša dzirnaviņas", 3.b iedzīvina Rūdolfa Blaumaņa "Velniņus", 3.d iestudē Viļa Plūdoņa pasaku "Eža kažociņš", bet 3.a klase ļaujas Ērika Ādamsona izdomātās "Čigānmeitēna Ringlas" piedzīvojumiem.

Dalībnieki kopīgi ar vadītājām lasīja pasaku, tērpās maskās un veidoja izrādi. Tā bija iespēja ieklausīties daiļdarba valodā, izjust tās ritmu, attīstīt tēlaino domāšanu un pašizpausmes prasmes kā literārā darba interpretētājiem. Skolēniem ļoti patika iejusties savā izvēlētajā tēlā. Visi darbojās ar ieinteresētību.

Nodarbības beigās tapa izrāde, kura tika demonstrēta klases audzinātājai. Ļoti vērtīga nodarbība, kuru var veiksmīgi sasaistīt ar latviešu valodas stundām, kad ir runa par minētajiem darbiem un autoriem.


Liels paldies pasākuma organizatoriem un vadītājām! Bija prieks sadarboties!Dalīties:

Vairāk

G Piederības svētki Lasīt vairāk

Piederības svētki

"Sveicam Tevi skolas piederības svētkos!" - tādu uzrakstu trešdien ieraudzīja visi pirmīši, kas ienāca Skolas svētku zālē.

G Miķeļdienas gadatirgus Lasīt vairāk

Miķeļdienas gadatirgus

Šīs nedēļas beigās latvieši svin rudens saulgriežu svētkus - Miķeļdienu. Tradicionāli šie svētki saistās arī ar tirdziņu. Tā ir arī mūsu skolas tradīcija, kurai sekojot, otrdien, 26.septembrī sākumskolas skolēni nesa pašu darinātās preces. Miķeļdienas tirdziņš skolā vienmēr bijis ļoti populārs. Cilvēki tirdziņā dara tikai darbības - vai nu pārdod, vai pērk.