Galerija

3.klases - drāmas darbnīcā

Pateicoties iniciatīvas Latvijas skolas soma atbalstam, vakar un šodien 3.klases skolēni Rakstniecības un mūzikas muzejs darbinieku vadībā ļaujas drāmas darbnīcām. 3.c klase iedzīvojas Kārļa Skalbes pasakā "Kaķīša dzirnaviņas", 3.b iedzīvina Rūdolfa Blaumaņa "Velniņus", 3.d iestudē Viļa Plūdoņa pasaku "Eža kažociņš", bet 3.a klase ļaujas Ērika Ādamsona izdomātās "Čigānmeitēna Ringlas" piedzīvojumiem.

Dalībnieki kopīgi ar vadītājām lasīja pasaku, tērpās maskās un veidoja izrādi. Tā bija iespēja ieklausīties daiļdarba valodā, izjust tās ritmu, attīstīt tēlaino domāšanu un pašizpausmes prasmes kā literārā darba interpretētājiem. Skolēniem ļoti patika iejusties savā izvēlētajā tēlā. Visi darbojās ar ieinteresētību.

Nodarbības beigās tapa izrāde, kura tika demonstrēta klases audzinātājai. Ļoti vērtīga nodarbība, kuru var veiksmīgi sasaistīt ar latviešu valodas stundām, kad ir runa par minētajiem darbiem un autoriem.


Liels paldies pasākuma organizatoriem un vadītājām! Bija prieks sadarboties!Dalīties:

Vairāk

G Sākumskolas beigšanas svētki 2024 Lasīt vairāk

Sākumskolas beigšanas svētki 2024

21.maijā sākumskolas beigšanas svētkus svinēja 3.a, 3.b, 3.c un 3.d klases skolēni.

G Zvana svētki Lasīt vairāk

Zvana svētki 2024

9.a, 9.b, 9.c, 9.m, kā arī 12.a un 12.b klašu skolēni svin Zvana svētkus.