Jaunumi

Daļa skolēnu uzsāk mācības moduļu tipa ēkās

Pēc skolēnu ziemas brīvdienām Ulbrokas vidusskolas 3.a un 3.b klases skolēni uzsāk mācības jaunās telpās - moduļu tipa ēkā. 

Ulbrokas vidusskolā ar katru gadu pieaug skolēnu skaits un uz šo brīdi mācās 1042 skolēni. 2022. gadā ir uzsākta jauna sākumskolas korpusa būvniecība, kuru plānots pabeigt šajā gadā. Līdz jaunā sākumskolas korpusa pabeigšanai 59 skolēni mācīsies moduļu tipa klasēs, kuras ir aprīkotas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai. Telpas ir plašas, gaišas, ar labu ventilāciju. Pusdienas skolēniem tiks nodrošinātas vidusskolas ēdnīcā.

Moduļu klases tika izveidotas, lai uzlabotu mācību vidi Ulbrokas vidusskolas telpās. Moduļu uzstādīšanai tika saņemts Valsts kases aizdevums 699578,00 EUR apmērā, pašvaldības finansējums 24200,40 EUR. Moduļu uzstādīšanu veica SIA “Inos” saskaņā ar 27.06.2022. noslēgto līgumu.


Dalīties:

Vairāk

J Padziļināto kursu iespējas vidusskolā Lasīt vairāk

Padziļināto kursu iespējas vidusskolā

Vidusskolā ir iespēja izvēlēties vienu no četriem virzieniem, kuru apgūt padziļināti.