Jaunumi

Efektīvs skolas padomes darbs mūsu skolā

 

Mūsdienās ikvienai izglītības iestādei, kuras mērķis ir piedāvāt mūsdienīgu izglītības programmu īstenošanu mūsdienīgā un atbalstošā vidē, būtiski ir veidot ciešu sadarbību ar skolēnu vecākiem. Viena no formām, lai šo mērķi īstenotu, viena no iespējām ir veidot kvalitatīvu Skolas padomes darbu. Tā ietvaros ir iespēja nodrošināt ciešu informācijas apmaiņu ar skolēnu vecākiem, kā arī, īstenot vienotu redzējumu izglītības iestādes attīstībai visām iesaistītajām pusēm skolas darbā.

Šajā sakarā sadarbībā ar nodibinājuma “Darām kopā” pārstāvēm Gitu Šveicari un Robertu Vītolu 26.aprīlī Ulbrokas vidusskolā notika Skolas padomes sadarbības un darba efektivitātes veicināšanas seminārs. Tajā piedalījās skolēni, skolēnu vecāki, skolas dibinātāja pārstāvji, skolas vadība. Semināra ietvaros tika aktualizēti Skolas padomes darbā aktuālie jautājumi, izvērtēta līdzšinējās sadarbības kvalitāte, meklētas iespējas uzlabot Skolas padomes darbu perspektīvā. Lai iepriekš minēto īstenotu, semināra vadītāji balstījās uz mūsdienu komandas veidošanas teoriju un praksi. Semināra noslēgumā visas iesaistītās puses Skolas padomē vienojās par turpmāko sadarbības modeli un pieeju jautājumu risināšanā.

Vēlos pateikties pasākuma organizatoriem un pasākuma dalībniekiem par veltīto laiku, darbu un ieinteresētību mūsu skolas attīstībā. Novēlu Skolas padomei nākotnē konstruktīvu pieeju un radošu skatījumu skolas attīstības ceļa meklēšanā un ideju īstenošanā!

Dalīties:

Vairāk

J Padziļināto kursu iespējas vidusskolā Lasīt vairāk

Padziļināto kursu iespējas vidusskolā

Vidusskolā ir iespēja izvēlēties vienu no četriem virzieniem, kuru apgūt padziļināti.