Jaunumi

Izsludināta pieteikšanās Ropažu novada pašvaldības balvai izglītībā “Ropažu novada gada pedagogs”

Ropažu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Ropažu novada pašvaldības balvai izglītībā “Ropažu novada gada pedagogs”’.

Balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt atzinību pedagogiem, popularizēt viņu sasniegumus pedagoģiskajā darbā, kā arī stiprināt profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā.

Balva tiek piešķirta sekojošās nominācijās:

 • “Gada pedagogs pirmsskolā”;
 • “Gada pedagogs sākumskolā”;
 • “Gada pedagogs pamatskolā”;
 • “Gada pedagogs vidusskolā”;
 • “Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītībā mūzikā un mākslā”;
 • “Gada pedagogs izglītības procesa atbalstam”;
 • “Gada jaunais pedagogs”;
 • “Par mūža ieguldījumu izglītībā”,

Pieteikumus gaidām līdz 17. septembrim:

 • pašvaldības e-adresē;
 • klātienē Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu pagasta, Ropažu novadā, Ropažu pagasta pārvaldē, Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novads, Garkalnes pagasta pārvaldē, Rīgā, Brīvības gatvē 455, Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža ielā 1, Vangaži, Ropažu novads;
 • nosūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai uz adresi Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektronisko pasta adresi novada.dome@ropazi.lv

Pieteikumus var iesniegt  izglītības iestādes pedagogi, darbinieki, izglītojamo vecāki, biedrības.

Nominācijas laureāts saņem pašvaldības Atzinības rakstu un naudas balvu . Nominācijas “Par mūža ieguldījumu izglītībā” laureāts saņem pašvaldības Goda rakstu un naudas balvu.

Nolikums un pieteikuma anketa

Dalīties:

Vairāk

J Uzņemšanas rezultāti mācībām 10.klasē Lasīt vairāk

Uzņemšanas rezultāti mācībām 10.klasē

Pamatojoties uz Ulbrokas vidusskolas 10.klases uzņemšanas komisijas 12.07.2024. gada lēmumu par pretendentu iesniegumu izskatīšanu un izvērtēšanu atbilstoši uzņemšanas kārtības prasībām, ir pieņemts lēmums 2024./25. mācību gadā veidot vienu 10.klasi un tiek uzņemti šādi pretendenti (pēc reģistrācijas nr. 1-54/2024/…):

J Zināmi 9.klašu centralizēto eksāmenu rezultāti Lasīt vairāk

Zināmi 9.klašu centralizēto eksāmenu rezultāti

Ulbrokas vidusskola lepojas ar saviem 9.klašu absolventiem. Ar prieku paziņojam, ka arī šajā, 2023./2024. mācību gadā mums ir izdevies sasniegt augstākus valsts centralizēto eksāmenu rezultātus nekā tas ir vidēji valstī.