Jaunumi

Pirmie MOTivatori mūsu skolā

Šī gada 2.-3.decembrī astoņiem mūsu skolas 8.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties MOT Latvija rīkotajās Jauno MOTivatoru apmācībās. Mūsu skola ieguvusi MOTivatorus: Saniju un Aleksi Alekseju no 8.a, Kristīni, Emīliju un Alisi no 8.b, Elizabeti un Krišjāni no 8.c klases un Loretu no 8.m klases. 

Kas ir Jaunais MOTivators?
Jaunais MOTivators ir 8. klases skolēns, kurš jau 2. gadu apgūst MOT programmu un viņu raksturo sekojošais: ar savu rīcību ir kā piemērs citiem drosmē rūpēties un pateikt nē; prot citus motivēt, iedrošināt; ir stiprs un pārliecināts; ir pozitīvs un spējīgs vadīt MOT nodarbības savas skolas 6-klasniekiem.

Jauno MOTivatoru apmācības Latvijā notika ceturto reizi. Kopā ar mūsējiem tajās piedalījās vēl 48 astotklasnieki no 12 MOT skolām Latvijā: Kuldīgas, Madonas, Olaines, Jelgavas, Mārupes, Tukuma un Rīgas.

Pēc iepazīšanās vienam ar otru un savu jauno lomu kā skolas Jaunais MOTivators visi apgva labas komunikācijas iemaņas un studēja MOT nodarbību scenārijus (kopā 3), lai būtu perfekti sagatavojušies tās pasniegt 6-klasniekiem.

Novērtējot šo laiku, mūsu dalībnieki saka tā: "Te bija ļoti jautri, daudz draudzīgu cilvēku un jauki mot skolotāji!! Viss nogāja ļoti labi. No šīs pieredzes daudz ko ieguvām! ?"Dalīties:

Vairāk

J Pretendentu rinda uz mācībām pirmajā klasē 2024./2025.mācību gadā Lasīt vairāk

Pretendentu rinda uz mācībām pirmajā klasē 2024./2025.mācību gadā

Izglītojamo uzņemšana pirmajās klasēs notiek pēc prioritāšu sadalījuma iesniegumu reģistrācijas kārtībā.