Jaunumi

Dalība Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā

"Pateicamies Jums, Jūsu skolas skolotājiem un skolēniem par dalību Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā ICCS 2022. Līdzās Jūsu skolai šajā pētījumā piedalījās 198 skolas no visas Latvijas. Latvijas vidējie sasniegumi šajā pētījumu ciklā bija 490 punkti, kas atbilst B zināšanu līmenim. Starptautiskais vidējais sasniegumu rādītājs bija 509 punkti, kas arī atbilst B ināšanu līmenim," teikts saņemtajā rezultātu ziņojumā. 

"Lai gan neesam labāko grupā, tomēr mums ir iespēja uz to tiekties. Izglītības iestādēm ir ļoti būtiski  piedalīties šādos un līdzīgos pētījumos, būt atvērtām, jo tas dod iespēju iegūt kvalitatīvus un kvantitaīvus datus jebkuras izglītības iestādes darba kvalitātes uzlabošanai mācību un audzināšanas procesā. Mūsu skola jau daudzu gadu garumā ir bijusi atvērta šādiem pētījumiemk, kas devis iespēju identificēt vājās un stiprās puses izglītības iestādes darbā, nodrošinot mācību satura īstenošanai patstāvīgu uzlabošanu," rezultātus komentēja skolas direktors Normunds Balabka. 

Dalīties:

Vairāk

J Uzņemšanas rezultāti mācībām 10.klasē Lasīt vairāk

Uzņemšanas rezultāti mācībām 10.klasē

Pamatojoties uz Ulbrokas vidusskolas 10.klases uzņemšanas komisijas 12.07.2024. gada lēmumu par pretendentu iesniegumu izskatīšanu un izvērtēšanu atbilstoši uzņemšanas kārtības prasībām, ir pieņemts lēmums 2024./25. mācību gadā veidot vienu 10.klasi un tiek uzņemti šādi pretendenti (pēc reģistrācijas nr. 1-54/2024/…):

J Zināmi 9.klašu centralizēto eksāmenu rezultāti Lasīt vairāk

Zināmi 9.klašu centralizēto eksāmenu rezultāti

Ulbrokas vidusskola lepojas ar saviem 9.klašu absolventiem. Ar prieku paziņojam, ka arī šajā, 2023./2024. mācību gadā mums ir izdevies sasniegt augstākus valsts centralizēto eksāmenu rezultātus nekā tas ir vidēji valstī.