Jaunumi

No 1.marta sāksies bērnu uzņemšana 1.klasē

 

Sākot ar 2024. gada 1.martu Ropažu novada vispārizglītojošajās skolās tiek uzsākta pieteikšanās uzņemšanai 1.klasē 2024./2025.m.g. un turpinās līdz maija pēdējai darba dienai.

Ropažu novada pašvaldības dome 2024. gada 7. februārī pieņēmusi jaunus  saistošos  noteikumus Nr. 10/24 «Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmajā klasē Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs» (stājas spēkā ar 02.03.2024.),  t.sk. pārejas noteikumus attiecībā uz 2024./2025. mācību gadu.

Ņemiet vērā, ka pārejas noteikumos paredzētas izmaiņas uzņemšanai prioritārajā secībā. Prioritāri tiks uzņemti bērni, kur gan bērnam, gan vismaz vienam vecākam deklarētā dzīvesvieta ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās un pašreiz ir Ropažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas attiecīgais pagasts vai pilsēta.

Pieteikt bērnu skolā vecāks/likumiskais pārstāvis var elektroniski vai klātienē:

1) Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, ierodoties Izglītības iestādē klātienē:

1.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu noteikto veidlapu;

1.2. uzrāda bērna Vecāka apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā uzrāda bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;

1.3. uzrāda Izglītības iestādes pārstāvim bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinošu dokumentu, reģistrācijai nepieciešamās informācijas ierakstu veikšanai;

1.4. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.

2) Iesnieguma reģistrēšanas nosacījumi par bērna uzņemšanu 1. klasē, iesniegšanai elektroniski:

2.1. Vecāki iesniedz Izglītības iestādē saistošo noteikumu noteikto veidlapu – iesniegumu, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu;

Iesniegums pieteikumam 1. klasē

2.2. pievieno bērna dzimšanas apliecības vai bērna personu apliecinoša dokumenta kopiju un nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi kopiju un/vai pilnvaras kopiju;

2.3. pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par bērna veselības stāvokli vai klīniskā un veselības psihologa izsniegtu atzinumu par bērna psiholoģisko stāvokli, kura dēļ bērnam ir nepieciešams attiecīgās pamatizglītības programmas daļas mācību saturu apgūt ģimenē.

Minētie dokumenti jānosūta uz skolas e-pastu: ulbrokas.skola@u-vsk.lv (elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8.00 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā).

 

Dalīties:

Vairāk

J Uzņemšanas rezultāti mācībām 10.klasē Lasīt vairāk

Uzņemšanas rezultāti mācībām 10.klasē

Pamatojoties uz Ulbrokas vidusskolas 10.klases uzņemšanas komisijas 12.07.2024. gada lēmumu par pretendentu iesniegumu izskatīšanu un izvērtēšanu atbilstoši uzņemšanas kārtības prasībām, ir pieņemts lēmums 2024./25. mācību gadā veidot vienu 10.klasi un tiek uzņemti šādi pretendenti (pēc reģistrācijas nr. 1-54/2024/…):

J Zināmi 9.klašu centralizēto eksāmenu rezultāti Lasīt vairāk

Zināmi 9.klašu centralizēto eksāmenu rezultāti

Ulbrokas vidusskola lepojas ar saviem 9.klašu absolventiem. Ar prieku paziņojam, ka arī šajā, 2023./2024. mācību gadā mums ir izdevies sasniegt augstākus valsts centralizēto eksāmenu rezultātus nekā tas ir vidēji valstī.