Jaunumi

Pieteikšanās mācībām 10.klasē - no 22.jūnija

Skolēnu uzņemšana vidusskolas pakāpē 

   
Skolēnu uzņemšana no 10. līdz 12. klasei skolā notiek saskaņā ar skolas iekšējiem noteikumiem.

 

Pieteikt skolēnu skolā vispārējās vidējās programmas apguvei (ja skolēns nav sasniedzis 18 gadu vecumu) var vecāks vai tā likumiskais pārstāvis elektroniski vai klātienē skolas lietvedībā iesniedzot iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

  • skolēna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  • iepriekš iegūtās izglītības dokumentus - apliecību par kādu no pamatizglītības programmu apguvi un sekmju kopsavilkumu;
  • nepieciešamības gadījumā bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu;
  • skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u).

Pretendents uz vidējās izglītības pakāpi aizpilda “Motivācijas anketu izglītojamiem uzņemšanai Ulbrokas vidusskolas 10.-12. klasē” – anketa sniedz papildus informāciju par pretendenta motivāciju mācīties izglītības iestādē.


Vecākam vai skolēna likumiskajam pārstāvim iesniedzot iepriekš norādītos dokumentus skolā klātienē (skolas lietvedībā) ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Ja skolēns personiski iesniedz dokumentus (ja skolēnam ir vismaz 18. gadi) tam ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu - personas pasi, vai personas ID karti.

Elektroniski piesakot bērnu skolā iepriekš norādītie dokumenti elektroniski parakstīti tiek nosūtīti uz skolas e-pasta adresi: ulbrokas.skola@u-vsk.lv


Iesniegums skolēna uzņemšanai vidusskolas pakāpē

Skolas iekšējie noteikumi

Valsts noteikumi

Citi skolas iekšējie noteikumi Skatīt šeit

Dalīties:

Vairāk

J Kad skolēni varēs uzsākt mācības jaunajā sākumskolas ēkā? Lasīt vairāk

Kad skolēni varēs uzsākt mācības jaunajā sākumskolas ēkā?

2022.gada 20. jūnijā Ulbrokas vidusskolas sākumskolas piebūves pamatos tika svinīgi iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākotnes paaudzēm. Toreiz tika plānots, ka skolēni mācības varēs uzsākt pēc gada, taču šobrīd sākumskolas ēku joprojām apjož būvniecības sēta – ir saprotams, ka celtniecības darbi ieilguši.

J remonti skolā 2023 Lasīt vairāk

Kas skolā izmainījies vasarā?

Tradicionāli visi remontdarbi skolā notiek vasarā, kad nenotiek mācību sezona un skolēnu plūsmas nav. Šogad remontdarbos iztērēti ap 110 tūkstošiem eiro.