Jaunumi

Skola turpina attīstīties

Pēdējās augsta dienās skola dūc kā bišu strops – skolotāji, skolas darbinieki rosās, lai sagaidītu skolēnus atjaunotās, uzlabotās, tīrās telpās. Visu vasaru skolā notika uzlabošanas darbi, kā rezultātā modernizētas datorikas klases, izveidots dabaszinību kabinets 4.-6.klasēm, izveidots IT atbalsta punkts, kā arī tiek modernizēts iekšējā internet (LAN) tīkls. Pārmaiņas skārušas citas telpas. Kopējās remonta darbu izmaksas skolā – 68 tūkstoši eiro.

Datorikas klase pārtop par radošu telpu

Jaunu izskatu ieguvušas datorikas klases – tās ne tikai izremontētas, bet arī modernizētas. No sienām pazudušas elektrības rozetes, kas tagad paslēptas grīdā, kā arī mainīts skolēnu un skolotāja darba vietu aprīkojums. “Paveikto darbu mērķis ir modernizēt un mobilizēt telpu, lai tas no tipiskas datorikas klases pārvērstos par radošu telpu, jo jaunieši lielākoties šeit dara tieši radošus darbus. Patiesībā esam šī procesa pusceļā – nākamais posms būs mobilo darba vietu ierīkošana un pārvietojami galdi,” stāsta skolas tehnoloģiju jomas metodiskās komisijas vadītāja Laila Gabrāne.

Izveidots dabaszinību kabinets 4.-6.klasēm

“Katru gadu skolā tiek uzlabota mācību vide. Šajā mācību gadā uzmanība veltīta dabaszinību un fizikas kabinetu iekārtošanai. Tika veikts remonts vienā no klašu telpām un uzstādītas pieslēgvietas strāvas avotam un internetam, - tas ļaus izmantot mūsdienu instrumentus mācību procesā. Tāpat iegādāti jauni soli un krēsli, tādējādi mācību stundas varēs notikt interesantāk un daudzveidīgāk, atbilstoši jaunajam mācību saturam,” par jaunumiem stāsta skolotāja Lūcija Bikovska.

Izveidots IT atbalsta punkts 3.stāvā

Turpinās darbi, kas paredzēti atbalsta sniegšanai skolotājiem un skolēniem mācību un audzināšanas darbā. Viens no šādiem instrumentiem ir IT atbalsta punkts skolas ēkas 3. stāvā. “Ņemot vērā, ka novembrī plānota datoru piegāde 7.-9.klašu izglītojamo individuālām vajadzībām, kā arī to, ka jau šobrīd skolā tiek izmantoti ap 200 datoriem, tad šāds punkts ir ļoti nepieciešams, jo sistēma būtiski pieaug un tai nepieciešama atbilstoša uzturēšana. Jau pavisam drīz plānots izveidot vēl vienu IT atbalsta punktu arī 2.stāvā. IT atbalsta punkti nodrošinātu aptuveni 900 datoru apkalpošanu un uzturēšanu ,” komentē Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabka.  

Būtiski palielināsies pieejamo datu apjoms

Jūlijā tika veikts iekšējā interneta tīkla (LAN) audits, kā rezultātā tapa modernizēšanas plāns, kas ļaus būtiski palielināt pieejamo datu apjomu un interneta ātrumu. Saskaņā ar līgumu, šie darbi tiks pabeigti oktobrī.

Izveidota īpaša telpa saslimušam bērnam un video novēršanas sistēma pilnveide

Ņemot vērā ne tikai pēdējo divu gadu notikumus pasaulē un valstī, kad daudz saskārāmies ar vīrusa saslimšanām, skolā izveidota īpaša telpa, kurā skolēns ar vīrusa vai infekcijas pazīmēm pedagoga uzraudzībā var atpūsties, sagaidot vecākus. “Patiesībā tā ir daudzfunkcionāla telpa, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta videonovērošanas sistēmas datu apstrādei saskaņā ar datu apstrādes noteikumu ievērošanu. Runājot par video novērošanu – šogad esam turpinājuši video npovērošanas sistēmas pilnveidošanu, kur šogad pievēršam uzmanību notiekošajam garderobēs un privāto mantu drošībai. Šie darbi tiks pabeigti oktobrī,” skaidro skolas direktors.

Jaunumi no sākumskolas būvniecības

Sākumskolas būvniecības darbi turpinās, viss notiek pēc grafika.

Dalīties:

Vairāk

J Padziļināto kursu iespējas vidusskolā Lasīt vairāk

Padziļināto kursu iespējas vidusskolā

Vidusskolā ir iespēja izvēlēties vienu no četriem virzieniem, kuru apgūt padziļināti.