Jaunumi

Ulbrokas vidusskola uzsāk dalību Inovatīvās pieredzes skolu tīklā

Latvijas Universitātes Starpnozaru inovācijas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru izveidojis inovatīvās pieredzes skolu tīklu. Vasarā izskanējušajā aicinājum, kuru mūsu skola saņēma, tika teikts: “Lai sekmētu sistēmisku un regulāru jaunu zināšanu ienākšanu izglītības sistēmā un skolu praksē ilgtermiņā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (LU SIIC) aicina skolas iesaistīties Inovatīvās pieredzes skolu tīklā.”  Paredzēts, ka šajā projektā skolās tiks izmēģināti jauni, inovatīvi rīki (diagnosticējoši darbi, metodiskie līdzekļi, profesionālās pilnveides modeļi u.c.) skolotājiem un skolu vadītājiem, iesaistoties datu iegūšanas un analīzes procesā.

 

Ulbrokas vidusskola pieteicās šajā projektā un, izturot konkursu, tika pieņemta par dalībnieku! Jau šobrīd ir sācies darbs un skolas direktors Normunds Balabka, kurš pirmais saskāries ar dalību projektā no mūsu skolas puses, saka tā: “Saņemot savā e-pastā aicinājumu no Latvijas Universitātes Starpnozaru inovācijas izglītības centra piedalīties konkursā, sākotnēji nedaudz aizdomājos, vai mūsu skolai to vajag. Šobrīd lielākā daļa Latvijas skolu, un mūsu nav izņēmums, ir iesaistītas ļoti daudzos projektos. Katrs projekts prasa no dalībniekiem iesaisti un darbu, kā arī, laiku, kas mūsdienās mums visiem tik ļoti trūkst. Līdz ar to ir pienācis brīdis, kad jāsāk izvērtēt, kas tiks prasīts no skolas projekta ietvaros, un, ko skola no tā gūs. Iepazīstoties dziļāk ar informāciju par šo projektu, sapratu, ka ļoti daudz mūsu skola šajā jomā jau ir izdarījusi, kā arī, mūsu skolas stratēģiskie mērķi sakrīt ar piedāvātā projekta saturu. Līdz ar to mūsu skolas dalība šajā projektā dotu iespēju piesaistīt papildus resursus, kas nepieciešami skolas iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanai. Citiem vārdiem, piedaloties šajā projektā, mūsu skola spēs daudz sekmīgāk un kvalitatīvāk sasniegt tos mērķus, kas mums ir ļoti nozīmīgi skolas attīstībā.”

 Citas projekta skolas - dalībnieces
Dalīties:

Vairāk

J Uzņemšanas rezultāti mācībām 10.klasē Lasīt vairāk

Uzņemšanas rezultāti mācībām 10.klasē

Pamatojoties uz Ulbrokas vidusskolas 10.klases uzņemšanas komisijas 12.07.2024. gada lēmumu par pretendentu iesniegumu izskatīšanu un izvērtēšanu atbilstoši uzņemšanas kārtības prasībām, ir pieņemts lēmums 2024./25. mācību gadā veidot vienu 10.klasi un tiek uzņemti šādi pretendenti (pēc reģistrācijas nr. 1-54/2024/…):

J Zināmi 9.klašu centralizēto eksāmenu rezultāti Lasīt vairāk

Zināmi 9.klašu centralizēto eksāmenu rezultāti

Ulbrokas vidusskola lepojas ar saviem 9.klašu absolventiem. Ar prieku paziņojam, ka arī šajā, 2023./2024. mācību gadā mums ir izdevies sasniegt augstākus valsts centralizēto eksāmenu rezultātus nekā tas ir vidēji valstī.