Pasākumi

Jaunie zinātnieki Ulbrokas vidusskolā

0.septembrī Ulbrokas vidusskolā viesojās zinātnieki Egils Stalidzāns no Lauksaimniecības universitātes un Kitija Bite no Rīgas Stradiņa universitātes. Viņu lekcijā piedalījās vidusskolēni, kuri 10.klasē mācās pētnieciskā darba teoriju, bet 11.klasē jau pašiem skolēniem ir jāveic pirmie praktiskie pētījumi.

Lekcijā jaunieši uzzināja par praktisko un teorētisko zinātni Latvijā. Tika runāts par to, kas ir zinātne, kam vajadzīga zinātne un kā kļūt par labu zinātnieku. Zinātnieku uzdevums ir domāt, saprast likumsakarības, spēt modelēt dažādas situācijas un piedāvāt jaunus risinājumus. Zinātnieku spriedumi tiek balstīti uz eksperimentiem un secinājumiem. Zināšanu sabiedrībā ir vieglāk un kvalitatīvāk īstenojams princips: domā, pirms dari!

Zinātniskais darbs sastāv no vairākiem posmiem:

 • plānot pētījumu  (rakstīt projektus, meklēt sadarbības partnerus, plānot darba gaitu un nepieciešamos resursus);
 • veikt pētījumu (apkopot esošos datus, veikt eksperimentus, apkopot un analizēt rezultātus, veikt darba matemātisko apstrādi);
 • publiskot rezultātus (piedalīties konferencēs un izstādēs, rakstīt publikācijas, sniegt intervijas).

Zinātniekam nepieciešamās prasmes:

 • angļu valoda;
 • spēja īsi, skaidri interesanti izklāstīt savu ideju vai vajadzību, spēja komunicēt;
 • spēja plānot savu darbu un laiku;
 • precizitāte;
 • spēja domāt analītiski;
 • būt radošam.

Interesanti bija uzzināt par Latvijas zinātnes sasniegumiem 2013.gadā. Daži piemēri no Latvijas zinātnieku sasniegumiem:

 • izstrādāti un ieviesti jauni, dabiski glikopeptīdus saturoši uzturu bagātinātāju sastāvi, kuri pielietojami onkoloģijā un virusoloģijā (Rīgas Stradiņa universitāte);
 • izstrādāta jauna optiskās diagnostikas un monitoringa metode un radītas ierīces ādas melanomas bezkontakta noteikšanai  (Latvijas Universitāte);
 • izveidota un publicēta „Lielā ķīniešu – latviešu vārdnīca”, iekļaujot plašu kultūrvēsturisku komentāru (Dr.n.c.Pēteris Pildegovičs, Latvijas Universitāte);
 • izcili rezultāti kvantu skaitļošanas teorijā (Akad. Andris Ambainis (LZA Lielā medaļa, Eiropas grants kā vienam no 300 Eiropas izcilākajiem pētniekiem) Latvijas Universitāte);
 • veikti vispusīgi pētījumi šūnu bioloģijā un ļaundabīgo audzēju molekulāro pamatu izzināšanā, principiāli jaunas iespējas vēža ārstēšanā (Akad. Jekaterina Ērenpreisa. LR Ministru kabineta balva 2013.g. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs).

Ulbrokas vidusskolas skolēnu pētījumu teorijas vadītāja M.Grīviņa - Krauz

Dalīties: