Gleznošanas pulciņš

Vadītāja: Rita Moženaite

Māksla ir ļoti svarīga cilvēka pilnvērtīgai attīstībai. Gleznojot tiek attīsta pirkstu un rokas kustību precizitāte, pacietība, trenēta koncentrēšanās un uzmanības noturība, attīstās radošā domāšana, gleznojot mācās saskaņot krāsas.

Gleznošanas nodarbībās var apgūt gleznošanas pamatus, kā arī pilnveidot jau iegūtās iemaņas un prasmes, attīstīt telpisko domāšanu un radošo uztveri, izprast kompozīcijas pamatus, izteiksmes līdzekļu veidus. Skolotāja palīdzēs skolēniem materializēt savas ieceres un attīstīt iemaņas praktiskajā darbā, kā arī attīstīt izjūtu krāsu attiecību pasaulē, dažādu līniju ritmos un laukumu pretnostatījumos.

Tas ir veids kā relaksēties. Tas ir veids kā izpaust sevi. Gleznošana ir vizuālās mākslas izteiksmes veids, kas ļauj, izmantojot jebkuru gleznošanas instrumentu, plaknē telpiski atainot dabā redzamo. Tā attīsta loģisko domāšanu un pilnveido izjūtu pasauli, jo ir jāmeklē samēru kopsakarības un jāiedziļinās toņu niansē.

 
2022./2023.mācību gads 

Izstāde "Sveces"

Izstāde "Rudens"