Kokapstrāde 3.-9.klasēm

Vadītājs: Juris Karakons

 

Kokapstrādes pulciņā skolēniem tiek dota iespēja praktizēties apstrādāt koksnes materiālus ar rokas kokapstrādes instrumentiem: mērīt, aizzīmēt, zāģēt, urbt, vīlēt, slīpēt utl. Skolēni izgatavo dažādus rotaļu, suvenīru un lietišķās mākslas priekšmetus no finiera saplākšņa un masīvā kokmateriāla. Pirms veikt pašu kokapstrādes darbu, skolēni veido iecerētā izstrādājuma skici. Skolēns izgatavo izstrādājumus gan pēc skolotāja dota parauga, gan paša izdomātus priekšmetus, tādejādi attīstot gan praktiskā darba iemaņas gan radošumu.

Pulciņa uzdevumi:

Popularizēt savu skolu, pagastu, valsti; gatavoties mājturības un tehnoloģiju konkursiem; iepazīt dažādu materiālu apstrādes paņēmienus; skolēnu aktīvu iesaistīšanos skolas dzīves veidošanā; sadarboties ar citiem skolas interešu pulciņiem – skolas vēstures izpētes pulciņu, dekoratīvās noformēšanas pulciņu u.c.; veidot pieredzi darbam grupās un attīstīt sadarbības iemaņas; prast saskatīt skaisto savos un citu darbos, novērtēt un cienīt darbu.

Sasaiste ar citām mācību jomām:

Dizains un tehnoloģijas: iemaņas zāģēšanā, iemaņas virsmu apdarē, iemaņas darbā ar šabloniem, darbs ar programmvadāmām iekārtām.

Matemātika: mērīšana, materiāla plānošana, aprēķini.

Dabas zinības: koku sugas, koksnes īpašības.

Vizuālā māksla: noformēšana, virsmu dekoratīvā apdare, izkrāsošana.

Informātika- datorika: attēlu veidošanas un apstrādes programmu lietošana CNC iekārtu programmēšana