Literatūras un kino kritika 1.-6.klasei

Vadītāja: Rita Putnanova

Mūsu interešu pulciņā, galvenokārt, lasīsim dažādus literatūras darbus un analizēsim tos, pēc tam salīdzinādim ar kino/multfilmām. Meklēsim atšķirības, analizēsim varoņus un darbu sižetus, meklēsim kopīgo un atšķirīgo, kā arī mēģināsim iejusties izvēlēto varoņu lomās, iestudējot mini dialogus, diskusijas un mini lugas. Atklāsim to, ka kino rodas no grāmatām. Garlaicīgi noteikti nebūs! 


2023./2024.mācību gads 


Dalība skolas interešu izglītības pulciņu akcijā "Tautasdziesmu maratons"