Mācāmies angļu valodu 1.-3.klasēm

Vadītāja: Adele Meldere

Pēdējo 10-15 gadu laiku laikā arī Latvijā angļu valoda ir ļoti noderīga, lai vai mācību stundas jau sākumskolas posmā ir obligātas, reizēm bērniem ar to, ko piedāvā mācību stundās nepietiek. Ir ļoti svarīgi ielikt pareizus un spēcīgus pamatus svešvalodu apguvei. Spēcīgas angļu valodas zināšanas ir ļoti novērtētas darba tirgū, jo angļu valoda ir starptautiska valoda, kas sniedz iespēju sazināties ar vienaudžiem, darba devējiem, dažādu kultūru pārstāvjiem, vai gluži vienkārši, atvaļinājuma laikā pareizi pasūtīt savu ik rīta kafiju.

Interešu izglītības programma ir paredzēta sākumskolas posma bērniem pamatu nostiprināšanai. Apgūstot šo programmu skolēni tiek spēcīgāk sagatavoti pamatskolas posmam, kur attiecīgi tiks sniegtas jaunas zināšanas un iepriekšējo zināšanu pamata. Angļu valodas zināšanas noder arī citu mācību priekšmetu apguvē. Programma piedāvā sagatavot topošo Latvijas nākotni ar spēcīgu intelektuālo un fizisko attīstību. Mācoties radoši, caur spēlēm un citādākā atmosfērā, mācīšanās rada prieku un interesi par stāstīto un vēl gaidāmo.