Radošuma un iztēles veicināšanas pulciņš

Vadītāja: Beata Bērziņa

Kultūras nozarei ir divi virsuzdevumi:

  • stiprināt un kopt tradicionālas kultūras vērtības un tradīcijas;
  • radīt apstākļus, lai ģenerētu un realizētu inovatīvas, laikmetīgas idejas.

Radošums jeb kreativitāte ir spēja radīt jaunas idejas vai konceptus. Ar radošumu parasti saprot radošo domāšanu. Jēdziena “radošums” sakne meklējama latīņu vārdā creare (kreativitāte), kas nozīmē “radīt”. “Radīt” ir gan darbība, gan spēja. Radošuma nozīmi nav iespējams ietvert kādā atsevišķā, precīzāk sakot, visatbilstošākajā definīcijā, jo radošums pati par sevi ir tik daudzdimensionāla parādība, ka to ir neiespējami pilnībā definēt. Jēdzienam “radošums” kā sinonīmi nereti tiek lietoti tādi jēdzieni kā “jaunrade”, “produktivitāte”, “netradicionalitāte”, “oriģinalitāte” un “izdoma”. Tomēr, neskatoties uz šī jēdziena skaidrošanas komplicētību, radošums piemīt ikvienam cilvēkam dažādās pakāpēs un izpausmēs.

Jaunu ideju ģenerēšana ir jāveicina. Ne tikai kultūrā, bet arī citās nozarēs. Šis process prasa piepūli, spēju pieņemt pirmajā brīdī nepieņemamo un balansēšanu uz savas komforta zonas robežas. Tikai attīstot radošo domāšanu ir iespējams panākt dinamisku sabiedrības attīstību un labklājības pieaugumu. Jebkuras inovācijas pamatā ir spēja ģenerēt un attīstīt jaunas, netradicionālas  idejas. Un šī spēja ir jātrenē!

2023./2024.mācību gads 


Cik dažādas tās sejas!

Spēles ar zīmējumu un priekšmetu


Dalība skolas interešu izglītības pulciņu akcijā "Tautasdziesmu maratons" 


2022./2023.mācību gads
 

Kolāžas

Kad priekšmets sadarbojas ar zīmējumu