Teātra pulciņš 4.-6.klasēm

Vadītāja: Katrīne Suta - Pranča 

Teātra pulciņa nodarbības ir svarīgas bērnu valodas nostiprināšanai, pilnveidošanai, runas kultūras izkopšanai un artikulācijas nostiprināšanai. Skaidra un pareiza runa sekmē mācību darbu, uzlabo savstarpējo saskarsmi. Teātra nodarbības attīsta sava personīgā tēla veidošanas prasmes, māca izprast cilvēkus, situācijas, māca sadarboties, nostiprina izglītojamo prasmi uzstāties auditorijas priekšā.  Apmeklējot teātra pulciņu, izglītojamie ne tikai lietderīgi pavada brīvo laiku, bet arī paplašina savu redzesloku, mācās paust emocijas, stiprina drosmi, pašpārliecinātību, attīsta iztēli, improvizācijas spējas, pārvar bailes no  uzstāšanās citu priekšā.

2022./2023.mācību gads

Teātra uzvedums "Ziemassvētkus gaidot"